FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea "Politehnica" din București

Şcoala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor este asociată Facultăţii Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor – FAIMA din Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, ȋn conformitate cu regulamentul şcolilor doctorale din universitate (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti), ȋnfiinţate şi organizate conform legii (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat – cu modificările şi completările ulterioare).

Conform aceleiaşi baze legale, Şcoala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor s-a ȋnfiinţat ȋn aprilie 2012. Specificul său este strânsa colaborare cu Departamentul de Antreprenoriat şi Management (DAM) din FAIMA, conducătorii de doctorat făcând parte din DAM, continuând astfel o tradiţie veche de decenii.

Dezvoltându-se constant şi armonios, bucurându-se de un interes crescând din partea mediului economic, comunităţii de afaceri şi de cercetare (ȋn special din partea tinerilor cercetători), Şcoala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor face parte, ȋn prezent, dintre şcolile doctorale de dimensiune medie din Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.