FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Programe de studii

A. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR (IMA)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Programul de studii „Ingineria şi Managementul Afacerilor” completează specializările furnizate de celelalte facultăţi din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în domenii inginereşti cu profil electric, electronic, calculatoare, mecanică, transporturi, chimie etc. Un accent deosebit se pune atât pe înţelegerea conceptelor specifice proiectării şi realizării afacerilor,cât şi pe dezvoltarea şi managementul lor. Absolvenții acestui program de licenţă dobândesc atât competenţe tehnice cât şi de afaceri foarte căutate pe piaţa muncii. De exemplu, elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei şi managementului afacerilor, proiectarea şi analiza tehnico-economică şi managerială a produselor, proceselor şi a sistemelor de afaceri, iniţierea, dezvoltarea şi managementul afacerilor durabile sau inovare tehnologică şi transfer tehnologic.
Ca student la acest program vei putea participa la cursurile furnizate de program pentru a înţelege mai bine fundamentele managementului şi cele specifice ingineriei afacerilor, cu un accent semnificativ pus pe tehnologie. De asemenea, programul facilitează dezvoltarea gândirii analitice şi capacitatea de inovare, astfel încât, la absolvire să poţi găsi un loc de muncă în domeniul în care ai studiat cât mai repede sau să înfiinţezi propria firmă. Pentru a putea realiza aceste obiective, programul include mai multe discipline apreciate de studenţi, de exemplu, Modelarea și simularea proceselor de afaceri, Inovare tehnologică, Micro şi macroeconomie, Antreprenoriat tehnologic, Tehnologii, Echipamente şi instalaţii electrice şi electronice, Sisteme informatice pentru afaceri, Managementul proiectelor, Producerea, transportul şi utilizarea energiei, Marketing, Managementul calităţii, Dezvoltare durabilă sau Comerţ electronic.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Prin bursele Erasmus studenţii beneficiază educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene.
 • Planul de învăţământINGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ȘI ENERGETIC (IEDEEE)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Acest program de licenţă este în concordanţă cu misiunea didactică de a pregăti ingineri, cu solide cunoștințe privind procesele tehnologice din domeniul electronic, electric și energetic, dar și cu abilităţi de evaluare a ideilor de afaceri, elaborare planuri de afaceri sau de a conduce întreprinderi din domeniile programului, contribuind astfel, la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societății. Acest program are ca obiectiv declarat satisfacerea nevoilor manifestate pe piața muncii, având perspectiva ca absolvenţii programului sa aibă studiile recunoscute la nivel european și să poată concura cu șanse egale pe piața europeană a forței de muncă.
Ca student la acest program vei avea oportunitatea de a înţelege şi aplica în practică cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor de Arhitectura microprocesoarelor și microcontrolere, Bazele electronicii digitale, Circuite integrate analogice și sisteme de achiziții de date, Inovare, Micro şi macroeconomie, Antreprenoriat, Management sau Comerţ electronic.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Absolvenții noştri dobândesc competențe profesionale și transversale la nivel de licență în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământ Superior (www.rncis.ro).
 • Planul de învăţământINGINERIE CHIMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE (IEICM)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Studenții de la acest program dobândesc competențe atât tehnice cât și economice. Contactul permanent cu mediul de afaceri asigură studenţilor posibilitatea unui stagiu de practică în companii prestigioase: Enel, DB Cargo România, Valrom Industrie, Gealan, Medlife, BCR sau BRD. Absolvenții noştri îşi găsesc imediat după absolvire locuri de muncă, ei neavând probleme legate de integrarea la noul loc de muncă, reușind să se adapteze ușor, indiferent de domeniul de activitate. Aproximativ 20% din absolvenții fiecărei promoții au optat pentru ocuparea unui post de inginer în domeniul industriilor de proces, în producție sau inginer proiectant în cadrul unor companii precum Lafarge, Petrom, Lindstrom, Unilever. Cei mai mulţi dintre ei au ocupat locuri de muncă în domeniul economic, în bănci, televiziune, firme de cercetare de piață, asigurări, educație sau telecomunicații. De asemenea, o parte din absolvenți au înfiinţat propriile afaceri.
Ca student la acest program vei avea posibilitatea să obţii cunoştinţe în domenii ca optimizări, managementul producţiei, managementul riscurilor industriale, analiza comparativă a proceselor tehnologice, controlul analitic al calității produselor, economia întreprinderii, comunicare managerială, managementul resurselor umane, marketing, managementul proiectelor.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Studenții noştri au posibilitatea de a desfășura o parte a studiilor (unul sau două semestre) într-o țară europeană, ca student Erasmus, beneficiind de o experienţă de studiu inedită.
 • Planul de învăţământ

B. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

BUSINESS ENGINEERING AND MANAGEMENT (BEM)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Acest program de licenţă oferă o specializare foarte căutată de angajatori pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional. Cursurile prevăzute în acest program asigură o înţelegerea a fundamentelor managementului şi ale afacerilor, încurajând studenţii să-şi dezvolte calităţi apreciate de angajatori, de exemplu, creativitate, gândire analitică, independenţă, munca în echipă, stabilirea de obiective şi rezolvarea problemelor. Ca element distinctiv, programul oferă o plajă largă de competenţe antreprenoriale, tehnice şi de management, fiind o soluţie valoroasă pentru dezvoltarea unei cariere de succes în viitor, inclusiv prin înfiinţarea proprilor afaceri. De asemenea, ca student ai acces la diferite mobilităţi de studiu prin programele derulate de facultate şi, în plus, vei beneficia de un mediu de învăţare multicultural, global, datorită interacţiunii cu studenţii internaţionali înscrişi la acest program de studii alături de studenţii români.
Ca student la acest program vei studia şi vei putea aplica în practică cunoştinţe provenite din mai multe discipline cum ar fi Managementul operațional și al lanțului de aprovizionare, Managementul tehnologiei și inovării, Antreprenoriat, Managementul proiectelor, Modelarea şi simularea proceselor de afaceri, Iniţierea afacerilor folosind mediile electronice sau Ingineria calităţii. În plus, cine doreşte poate studia limba germană pe toată durata anilor de studiu ca disciplină facultativă.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Engleză
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Acest program de licenţă este organizat conform prevederilor naţionale şi europene de către cea mai prestigioasă universitate tehnică din România, ceea ce facilitează recunoaşterea studiilor la nivel internaţional. Optând pentru acest program de licenţă aveţi garanţia unei educaţii de calitate şi veţi beneficia de facilităţi de învăţare şi cercetare performante, cadre didactice foarte bine pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, organizaţii studenţeşti puternice, spaţii de cazare, masă şi activităţi sportive, acces la servicii medicale şi de consiliere, conexiune internet gratuită, bibliotecă etc.
 • Planul de învăţământ