FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Misiune

Din perspectiva strategica, FAIMA isi propune sa devina un pol de excelenta in educatie si cercetare prin crearea si dezvoltarea de resurse umane capabile sa satisfaca cerintele complexe ale comunitatii academice si mediului de afaceri.

In acest sens, un obiectiv de referinta asumat de FAIMA este de a participa activ la dezvoltarea spatiului economic si cultural european prin intarirea legaturilor cu alte facultati din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, precum si cu universitati internationale de prestigiu. Acest deziderat, generat in principal de implementarea procesului de la Bologna, va fi atins prin evaluarea, revizuirea si perfectionarea criteriilor si indicatorilor de performanta, si prin obtinerea unor niveluri de calitate racordate la cerintele companiilor din mediul de afaceri.

Al doilea obiectiv de referinta asumat de FAIMA se refera la demersul de cercetare stiintifica, atat fundamentala, cat si aplicativa. Realizarea acestui obiectiv este posibila prin participarea colectivelor de cercetare din Facultate la toate competitiile de acordare a contractelor, granturilor de cercetare finantate de la bugetul de stat sau din fonduri europene.