FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Prof. univ. RADU Victor-Corneliu

Profesor Universitar
E-mail: v_radu@chim.upb.ro.
Telefon: +40-402/3811
Birou: sala L116, Polizu

 

 

 

 

Biografie

1969 absolvent Institutul Politehnic Bucuresti, Fac. Chimie Industriala
1969-1975 ing. proiectant IPROCHIM, Bucuresti
1975- prezent cadru didactic universitar UPB (s.l., conf -1990, prof-1998)
2000 - 2012 sef catedra Inginerie Economica

Domenii de competenta

Management industrial - structuri sisteme managementul productiei
Managementul proiectelor
Marketing

Cursuri

Managementul productiei
Sisteme de management
Managementul proiectelor
Marketing

Activitati de cercetare

Studiu privind structurile organizatorice actuale ale unitatilor de productie din industriile chimice, Beneficiar Ministerul Cercetarii si Tehnologiei; Contract nr. 9-96-20 /1996, 1997, 1998
Instalatie tehnologica multifunctionala de polimerizare cu microunde a monomerilor acrilici, Beneficiar AMCSIT, Contract nr. 464/2000;
Introducerea unui sistem de managementul calitatii in domeniul universitar, Beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, Contract nr. 7072 - B45/2001;director de proiect
Cercetari comparative privind managementul cunoasterii in institutiile romanesti de educatie universitara inginereasca, Beneficiar CNMP, Programul 4 - parteneriate in domeniile prioritare, acronim UNIKM, nr 1337/2008, 2009, 2010;responsabil de contract.

Lista lucrari

Carti:
Radu, C., Marketing, UPB, 1998
Radu, C., Stanciu, D.R. Elemente de management industrial, ed. a 3-a, Politehnica Press, Bucuresti

Articole publicate:
Radu, C., Metode de optimizare I -IV, Revista de Chimie, vol. 27, nr. 5, 1976, p. 448-451; nr. 6, 1976, p. 543-546; nr. 7, 1976, p. 633-635; vol. 27, nr. 8, 1976, p. 724-727; indexata international Chemical Abstracts;
Radu, C., Analiza statistica a proceselor industriale, Revista de Chimie, vol. 27, nr. 12, 1976, p. 1097-1107; indexata international Chemical Abstracts; Mihail, R., Belcea, I., Radu, C., Methods for complex rection systems equilibrium computation, Revue Roumaine de Chimie, vol. 23, nr. 5, 1978, p. 681-698; indexata international Chemical Abstracts
Radu, C., Determinarea duratei optime de utilizare a catalizatorului prin aplicarea programarii dinamice in conducerea proceselor chimice, Revista de Chimie, vol. 38, nr. 5, 1987, p. 545-550; indexata international Chemical Abstracts
Radu, C., Stanciu, D.R. Economic engineering education: a possible solution for an economy in the transition period Int. J. Cont. Engineering Education and Lifelong Learning, Vol. 15, Nos. 3-6, 2005 p.302 - 307, ISSN 1560-4624; indexata international Inspec si SCOPUS;
Arama, M., Gheorghe, Ad.V., Radu, C.V., Stanciu, R.D., Nicolau, M., Advantages of New Ecological Impact Risk Assessment Models, UPB-Scientific Bulletin-Series D, vol. 72 Issue 3, 2010, p.213-221; ISSN 1454-2358


Materiale didactice:
Homos, T., Radu, C., Brainstorming - lectie pentru uzul studentilor, IPB, 1977
Radu, C., Stanciu, D.R., Momete, D., Aplications for Management in Chemical Industries, UPB, 1998;
Radu, C., Galeriu, O., Marketing - applications, UPB, 2001;
Radu, C.V., Stanciu, D.R., Aplicatii de management industrial, ed. a 3-a, Politehnica Press, Bucuresti, 2007;