FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sef lucrari Natalia Manea

SL. dr. ec.
E-mail: nataliamanea@yahoo.com
Telefon: 021 402 3818
Birou: sala L116

 

 

 

 

Biografie

Economist, absolventa a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Specializarea Politici de marketing Doctor in stiinte economice, domeniul Marketing. Titlul tezei: Cercetarea perceptiei studentilor - premisa esentiala a cresterii calitatii serviciilor de invatamant superior, Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing

Domenii de competenta

Marketing, Cercetari de marketing, Marketingul serviciilor, Marketing educational, Marketing financiar

Cursuri

Marketing, Cercetari de marketing, Marketingul serviciilor industriale

Activitati de cercetare

Teza de doctorat : Cercetarea perceptiei studentilor - premisa esentiala a cresterii calitatii serviciilor de invatamant superior. ASE, Bucuresti

Lichide ionice prietenoase mediului cu aplicatii in tratamentele electrochimice de suprafata de inalta performanta, Contract Nr 31066/sept 2007, Nr intern UPB: CH 41-07-12, director proiect prof. dr. ing. Teodor Visan, UPB, CEEX, 2007-2010, membru in echipa de cercetare.

Materiale termoelectrice cu structura hibrida: nanofire incorporate in straturi subtiri, Contract Nr 72 155/sept 2008, Nr intern UPB: CH 41-08-12, responsabil partener prof. dr. ing. T. Visan, UPB, CEEX, 2009-2011, membru in echipa de cercetare.

Impactul rezultatelor studiului de piata in domeniul transportului de marfuri asupra eficientei economice a activitatii firmei S.C. MIRALEX TRANS-CONSTRUCT S.R.L, (contract cu mediul de afaceri) - membru in echipa de cercetare

Lista lucrari

Articole publicate:

Cristina DINU, Mariana IATAGAN, Natalia MANEA - Mobile Marketing - trends on the Romanian advertising market, in Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, vol. X, 2010, pp. 973-978, ISSN 1582-9383, COD CNCSIS 444, Categoria B+,indexat in BDI, RePec, DOAJ, EBSCO si CABELL,

Catalina VLAD, Natalia MANEA - Dimensions of Electronic Commerce in Romania, in Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, vol. XI, Nr. 1/2011, pp. 2293-2296, ISSN 1582-9383, COD CNCSIS 444, Categoria B+, indexat in BDI, RePec, DOAJ, EBSCO si CABELL

Natalia PARIZA MANEA, Catalina ALEXANDRU VLAD - The Complexity of Marketing Educational Services, in Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, vol. XI, Nr. 2/2011, pp. 987-989, ISSN 1582-9383, COD CNCSIS 444, Categoria B+, indexat in BDI, RePec, DOAJ, EBSCO si CABELL

Natalia PARIZA MANEA, Iuliana CETINA - Analysis of student perceptions on the quality of higher education in Romania, in REVISTA ECONOMICA Journal of economic-financial theory and practice, Supplement No. 3/2012, pp. 306-309, ISSN 1582-6260, COD CNCSIS 478, CATEGORIA B+, indexat in BDI, RePeC, EBSCO, DOAJ, UlrichsWeb.

Natalia PARIZA MANEA - The Analysis of Perception of Master Students Regarding the Quality of Educational Services of Bucharest Universities, in Procedia Economics and Finance (ISI Proceedings), ISSN 2212-5671

Natalia PARIZA MANEA, Mariana Iatagan Perceptions of PhD Students Regarding the Quality of Educational Services of Romania, in Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, ISI Proceedings, ISSN 1877-0428

Mariana IATAGAN, Natalia MANEA Diagnostic analysis of educational services market in Romania, in Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, vol. 4, Part 2, 2010, pp. 279-287, ISSN 1313-2555, (BDI), indexat in EBSCO