FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sef lucrari BONET RUIZ Alexandra Elena

Sef lucrari
E-mail: a_bonet@chim.upb.ro
Telefon: +40-21-402 38 18
Birou: sala L116

 

 

 

 

Biografie


2012, Doctor in stiinte ingineresti, domeniul Inginerie Chimica: MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR DE DISTILARE CATALITICA CONTINUE prin cooperarea dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) si Universitatea din Barcelona (UB)
2004 - 2005, Studii aprofundate, Utilizarea calculatoarelor in industria chimica si biochimica - Facultatea Chimie Industriala, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
2004, inginer, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine - Ramura Engleza, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, profilul Chimie, Specializarea Inginerie Chimica.

Domenii de competenta

Inginerie chimica
Management general si industrial

Cursuri

Management industrial - engleza
Management industrial - romana
Operatii si utilaje in industrii de proces

Activitati de cercetare

1. Modelarea si simularea proceselor de distilare catalitica in regim continuu. Aplicatii si validare pentru sinteza eterilor aditivi de benzine (MOSIPRODIC), grant CNCSIS tip TD cod 188, director de proiect, 2007 - 2008.
2. Tehnologie modern? pentru sinteza eterilor utilizabili ca aditivi ecologici de benzine auto temosie, proiect CEEX nr 36-2005, executant, 2005-2008.
3. Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a gazelor cu efect de sera produse de industria romaneasca - tehnomoges, proiect CEEX, executant, parteneri: ICEMENERG, UPG - Ploiesti, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - CTTPI, SC Zecasin SA - Bucuresti, ICECHIM, CEIS, SC Uzina Termoelectrica Midia SA - Navodari, 2005 - 2008.
4. Tehnologii inovative de obtinere a biocarburantilor de inalta performanta din materii prime regenerabile, specifice romaniei (TINOCIP), proiect PNII-PARTENERIATE, contract no. 22138/2008, executant, 2008-2011.
Modelarea avansata si simularea distilarii catalitice pentru sinteza biodieselului si transformarea glicerinei - MASBIOGLI, proiect PNII - IDEI, COD 1545, executant, 2009-2011.

Lista lucrari

Articole publicate:
1. Plesu A.E., Bonet J., Plesu V., Bozga G., Galan M.I., Residue Curves Map Analysis for tert-Amyl Metyl Ether Synthesis by Reactive Distillation in Kinetically Controlled Conditions with Energy - Saving Evaluation, Energy, 2008, (33), 1572-1589.
2. Galan M.I., Bonet J., Sire R., Reneaume J.M., Plesu A.E., From residual to useful oil: Revalorization of glycerine from the biodiesel synthesis, Bioresource Technology, 2009, 100 (15), 3775-3778.
3. Bonet J., Costa J., Sire R., Reneaume J.-M., Plesu A.E., Plesu V., Bozga G., Revalorization of glycerol: Comestible oil from biodiesel synthesis, Food and Bioproducts Processing, 2009, 87 (3), 171-178.
4. Bonet-Ruiz A.E., Bonet J., Plesu V., Bozga G., Environmental performance assessment for reactive distillation processes, Resources, Conservation and Recycling 54 (2010) 315-325.
5. Bonet-Ruiz A.-E., Bonet-Ruiz J., Plesu V., Bozga G., Llorens Llacuna J., Costa Lopez J., New contributions to modelling and simulation of TAME synthesis by catalytic distillation, Chemical Engineering Transactions, 2009,18 , 959-964.
6. Bonet-Ruiz A.-E., Bonet J., Bozga G., Llacuna J.L., Plesu V., Number of transfer units information on residue curve maps, Chemical Engineering Transactions, 2010, 21, 1417-1422.
7. Bonet-Ruiz J., Bonet-Ruiz A.-E., Radu V.-C., Llacuna J.L., Lopez J.C., A simplified cost function for distillation systems evaluation, Chemical Engineering Transactions, 2010, 21, 1405-1410.
8. Bonet-Ruiz A.E., Bonet-Ruiz J., Bozga G., Llorens J., Plesu V., Tuluc A., Bumbac G., Muscalu C., Modelling and Experiments for Application of Catalytic Distillation to Tame Synthesis, Chemical Engineering Transactions, 2012, 29, 1501 - 1507.
9. PlesuV., Bonet Ruiz A.E., Bonet J., Llorens J., Iancu P., Minimum number of transfer units and reboiler duty for multicomponent distillation columns, Applied Thermal Engineering (2013), article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.01.052