FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Prof. Gheorghe OPRESCU

Profesor
E-mail: -
Telefon: 0214029368
Birou: sala BN 220
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Profesor, director al departamentului de Economie şi fost director al Departamentului de Management din Universitatea „Politehnica” Bucureşti. Fost vicepreşedinte (1996-2001), consilier al preşedintelui (2002-2004) şi preşedinte al Consiliului Concurenţei. A coordonat negocierile României cu Comisia Europeană pentru capitolul 6 „Concurenţa” (2002-2004). A fost consultant al Băncii Mondiale (pe aspecte privind piaţa muncii şi agricultura din România), O.E.C.D. (studii privind reforma economică din România, bariere în calea exporturilor româneşti, integrare regională) şi pentru Delegaţia Uniunii Europene în România (aspecte legate de dezvoltarea socio-economică locală şi de creare a noi instrumente financiare destinate sprijinului sectorului de IMM). Predă cursuri de Economie (micro şi macro), Teoria economică a afacerilor şi Teoria economică a protecţiei concurenţei la Universitatea „Politehnica” Bucureşti şi de Macroeconomie în programul de Executive MBA de la la Asebuss Bucureşti şi este consultant pentru companii şi firme de avocatură pe probleme de antitrust şi controlul ajutoarelor de stat. 

Domenii de competenta

Micro şi Macroeconomie şi Antitrust

Cursuri

Microeconomie, Macroeconomie, Teoria economică a protecţiei concurenţei, Teoria economică a afacerilor.

Activitati de cercetare

Coordonarea ştiinţifică a serviciilor de consultanta si asistenta tehnica prestate de CEROPE pentru derularea proiectului „Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formulare de politici macroeconomice in domeniul convergentei economice cu EU a Comisiei Nationale de Prognoza”, cod SMIS 27153 – Centrul Român de Politici Economice – 2011-2013

 

Elaborarea metodologiei pentru monitorizarea respectării regulilor ajutorului de stat ulterior semnării contractului de finanțare și suport pentru interpretarea legislației comunitare și naționale privind ajutorul de stat în cadrul proiectului „Acord – cadru de prestări servicii - Facilitatea de Asistenţă Tehnică (FAT)”, Lotul 1 – Studii analize şi cercetări, finanțat din POAT – 2011 – prezent - Asocierea de operatori economici BDO Audit S.R.L., Centrul Român de Politici Economice, SPRL Boștină și Asociații, Future Marketing S.R.L. și GEA Strategy & Consulting S.A.

 

Formularea şi proiectarea schemelor de ajutor de stat pentru operațiunea 1.3.3. “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”, din  Programul Operaţional Sectorial (POS) privind creşterea competitivităţii economice, beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afceri (MECMA) – 2012

 

Proiectul „Întărirea capacităţii instituționale de management al reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România”, beneficiar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Evaluarea impactului modificării regimului fiscal existent prin introducerea impozitului forfetar, precum și a unor altor măsuri menite a determina o îmbunătățire a colectării veniturilor și o reducere a evaziunii fiscale - Asocierea de operatori economici GEA Strategy & Consulting S.A. – Centrul Român de Politici Economice (CEROPE) – 2009 – 2010

Lista lucrari

Carti:

 

“Piaţa muncii”, Editura Expert, 1999.

 

“Liberalizarea pieţelor de utilităţi publice din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană”, coordonator, Institutul European din România, 2002.

 

“Politica de control al ajutoarelor de stat acordate în sectoare specifice (industria cărbunelui, siderurgie, construcții de nave, industria autovehiculelor)”, coordonator, Institutul European din Romania, 2004.

 

“Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România”, coordonator, Institutul European din România, 2006.

Articole publicate:

The Real Economy and Competition Policy in Periods of Retrenchment” (coautor). Publicat în revista „Amfiteatru Economic”, Anul XI, Noiembrie 2009, Nr. special 3. Este recunoscută de către CNCSIS ca o revistă de categoria A şi este indexată în următoarele baze de date internaţionale de literatură economică: ISI Thomson Reuters,  Journal of Economic Literature (EconLit), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Research Papers in Economics (RePEc), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics and Finance)

 

Electricity Reform in Romania” (coautor). Publicat în „Centre for Competition Policy working paper”, University of East Anglia, Norwich, 2008, ISSN 1745-9648 şi în revista „Utilities Policy”, vol. 17, nr. 1, martie, 2009, pag. 114–124. Articolul este inlcus in baza de date ScienceSirect si este disponibil online la adresa web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095717870800026X

           

The Restructuring of Romanian Power Sector at the Crossroads: Competitive Markets or Neo-Colbertism?” (coautor). Publicat în „Romanian Journal of European Affairs”, Vol. 7, Nr. 4, Decembrie 2007. Revista este publicată de către Institutul Eurpoean din România, este recunoscută de către National University Research Council (NURC) ca o revistă de categoria B+ şi este inclusă în colecţia de documente electronice SSRN şi disponibilă la adresa web: file:///I:/BIT%20Recovery/New%20(E)/GO/GO%20Publicatii/SSRN-The%20Restructuring%20of%20Romanian%20Power%20Sector%20at%20the%20Crossroads%20Competitive%20Markets%20or%20Neo-Colb.htm

 

Competition Policy during Turbulent Times” (coautor). Publicat în lucrările conferinţei internaţionale „ Leading and Managing during Turbulent Times”, supliment al revistei „Calitatea- Acces to Succes”, ISSN 1582-2559, anul 10, nr. 104, 2009. Revista este publicată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, este recunoscută de către CNCSIS ca o revistă de categoria B+ şi este inclusă în bazele de date EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls) și SCOPUS (http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xls ).

 

“Competition policy, one of the pillars of the economic recovery?” (coautor). Publicat în lucrările conferinţei internaţionale “Leading and Managing Change from Economic Downturn to Recovery”, supliment al revistei  „Calitatea- Acces to Succes”, ISSN 1582-2559, an 11, nr. 117, 2010. Revista este publicată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, este recunoscută de către CNCSIS ca o revistă de categoria B+ şi este inclusă în bazele de date EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls) și SCOPUS (http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xls ).

 

Crisis Management from the Perspective of the State Aid Policy” (coautor). Publicat in lucrările Conferintei Internationale “Strategic Agility: Accountable Leadership in Action", supliment al revistei „Calitatea- Acces to Succes”, ISSN 1582-2559, anul 12, nr. 124, 2011. Revista este publicată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, este recunoscută de către CNCSIS ca o revistă de categoria B+ şi este inclusă în bazele de date EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls) și SCOPUS (http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xls ).

 

„Back to business from competition policy point of view” (coautor). Publicat in lucrările conferinţei internaţionale „Reinventing business in a changing world”, ”, supliment al revistei  „Calitatea- Acces to Succes”, ISSN 1582-2559, an 13, nr. 130, 2012. Revista este publicată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, este recunoscută de către CNCSIS ca o revistă de categoria B+ şi este inclusă în bazele de date EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls) și SCOPUS (http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xls ).

Materiale didactice:

“Microeconomie, macroeconomie” (Microeconomics, macroeconomics), Editura Economica, Bucuresti, 2000 (retipărită in 2002).

“Microeconomie”, Editura Economică, 2005.