FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conferentiar.dr.ec. Liviu MATEESCU

Conferentiar. dr.ec.
E-mail: mateescu_liviu@hotmail.com
Telefon: +4 021.402.92.68
Birou: Catedra de Economie
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

- lector universitar doctor, Departamentul de Economie, Facultatea: Antreprenoriat, Ingineria şi Mangementul  Afacerilor, Universitatea Politehnica Bucureşti, România,, 01.03.2002 – prezent;

- cercetător ştiinţific, Institutul de Economie Agrară, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, România, 21.06.2000  – 28.02.2002:

- cercetător ştiinţific, Institutul de Economie Agrară, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, Bucureşti, România, 15.09.1995 –  20.06.2000;

- asistent cercetare, Institutul de Economie Agrară, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, Bucureşti, România, 01.01.1991 –  14.09.1995;

- inginer mecanic, S.M.A. Săruleşti jud. Călăraşi, 15.08.1990 – 31.12.1990;

Domenii de competenta

Economie Generală, Micro şi Macroeconomie;Socio-Economie;

Cursuri

Bazele teoriei economice; Microecomomie; Macroecomomie;

Activitati de cercetare

Bursă POSTDRU: (2010-2012)

- Strategii de evaluare ale şanselor şi tendinţelor de ocupare pe piaţa muncii specifice tinerilor specialişti (absolvenţi)

Oportunităţi de integrare pe piaţa muncii a tinerilor specialişti, absolvenţi ai unităţilor de învăţământ superior

Contract internaţional: (2001)

- Soutien a l’organization de l’economieAgraire de Roumanie: problemesfonciers, proiect - contract  între IEA - ASAS Bucureşti, România şi UMR INRA - ENESAD Dijon, Franţa, coordonator de proiect şi co-autor.

Participant în proiecte de cercetare:

Reteanationala de cercetare in domeniul ingineriei integrate a produselor si proceselor – INPRO,

Cercetări privind structurarea, proiectarea, dezvoltarea, în conceptul organizării moderne, avansate- virtuale, extinse- a întreprinderilor industriale şi a altor domenii/activităţi complexe din economie, proiect CEEX PC-D03-PT00-1034 - ORGVIRT

Sistem expert de determinare a potenţialului de cercetare pentru unităţile româneşti şi de instruire a acestora în perspectiva participării la programul FP7 ACRONIC CAPABIL =>FP7

Sistem cooperativ cu optimizare multidisciplinara pentru proiectarea produselor mecatronice, (MECACODEMO)

Lista lucrari

Cărţi:

Bazele Teoriei Economice - microeconomie, (2008), Editura BREN, Bucureşti, I.S.B.N. 978-973-648-829-0, 234 pp.

Teoria Sistemelor Economice, (2003), Editura BREN, Bucureşti, I.S.B.N. 973-648-224-3, 218 pp.

Gheorghe Ionescu Şişeşti: omul vremii sale, (2004), Editura Cartea Universitară, Bucureşti, I.S.B.N. 973-7956-98-2, 153 pp.

Agricultura României în context naţional şi european – Forţe inerţiale şi dinamice ale restructurării agriculturii, (1998), Academia Româna, Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, Editura CIDE, Bucureşti, 110 pp.

Strategii de evaluare ale şanselor şi tendinţelor de ocupare pe piaţa muncii specifice tinerilor specialişti (absolvenţi), în curs de publicare,ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Editura CIDE, Bucureşti, 2013.

Articole publicate:Lucrări cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale

- Oportunităţi de integrare pe piaţa muncii a tinerilor specialişti absolvenţi ai unităţilor de învăţământ superior, (2012), în Analize Integrate Multidimensionale şi Modelare Macroeconomică – abordări socio-economice / Socio-EconomicApproach; Multi-ScaleIntegratedAnalzsisand Macroeconomic Modelling,  31 mai – 1 iunie 2012, Casa Academiei – Luxemburg Room, Bucharest, Romania;

- Şanse de integrare pe piaţa muncii a tinerilor specialişti ai unităţilor de învăţământ superior, (2012) articol pregătit pentru publicare la International Conference"Business Excellence"(ICBE) 2012, organizedbythe Academy of Economic Studies Bucharest, Romania, Transylvania University of Brasov, Romania, The University of Akron, Ohio, USA, in collaborationwith Society for Business Excellence, Romania willtake place on the12-13 of October 2012, of Brasov, Romania

- Strategii de evaluare ale şanselor şi tendinţelor de ocupare pe piaţa muncii specifice tinerilor specialişti (absolvenţi) - realităţi ale spaţiului economic Românesc, in International Conference “The Economic ScientificResearch, SupporttoWelfareandHumanDevelopment in European Context – Post Doctoral School” Socio-EconomicApproach: Multi-ScaleIntegratedAnalysisand Macroeconomic Modeling, 22-23 November 2011, Casa Academiei – Luxemburg Room, Bucharest, Romania;

- The Enterprise IpsecVpnSolutions, (2012), Journal Proceedings in ManufacturingSystems, Vol. 7, issue 1, (2012), No. 1, pp. 19-24, ISSN 2067-9238;

- FromJung'sarchetypestoHofstede's model per organizational cultural field, (2011),The Proceedings of  MIT-SLIM  2011 Conference, INTERNATIONAL Conference on Management of Innovative Technologies & 2nd International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, (SLIM 2011) pp. 253-256, ISBN 978-961-6536-57-8;

- Competition, Competence, Competitive Advantage, (2009). 0477-0479, Annals of DAAAM for 2009 &Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, pp. 239;

- Drafts of Technical-EconomicsSystemsNecessaryTo Quality Ensurance (2008). 0825-0826, Annals of DAAAM for 2008 &Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium “IntelligentManufacturing&Automation”, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679, pp. 413;

- Management byProjects, Structural Model of Quality Progress in ProjectsMamagement (2007). 441-442, Annals of DAAAM for 2007 &Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium, ISBN 3-901509-58-5, ISSN 1726-9679, pp. 224;

- E-learningsitesdevelopmentusing Open Source Software support in theentreprise, 98-103, (2007), in 4th BALKAN REGION CONFERENCE ON ENGIMEERING EDUCATION & MSC, underthe theme: BridgingCulturesand Technologies in the 21st century, ConferenceProceedings. Sibiu, Ramania, 12-14 July 2007.

Materialedidactice:

Bazele Teoriei Economice - microeconomie, (2008), Editura BREN, Bucureşti, I.S.B.N. 978-973-648-829-0, 234 pp.

Teoria Sistemelor Economice, (2003), Editura BREN, Bucureşti, I.S.B.N. 973-648-224-3, 218 pp.