FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conf. univ. dr. Corina DUMITRESCU

Conferenţiar universitar, doctor în Economie
E-mail: cordumitrescu@yahoo.com
Telefon: 021/4029268
Birou: sala BN 221
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

S-a născut la 2 noiembrie 1974.

 

Este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie Generală, promoţia 1997.

 

Are studii de masterat în Management educaţional (2007) şi Dezvoltarea economică şi condiţia umană (1999).

 

Doctor în Economie din anul 2005.

 

Are stagii de specializare de scurtă durată în domeniul dezvoltării durabile şi economiei şi politicii de mediu.

 

Şi-a început cariera didactică universitară imediat după absolvirea Facultății de Economie Generală, ca preparator universitar la Universitatea “Politehnica” din Bucureşti unde în prezent este conferenţiar universitar.

 

Din anul 2009 este expert al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în cadrul Comitetului de Program pentru Mediu (inclusiv schimbări climatice), Programul Cadru 7, reprezentând România la reuniunile Comitetului de Program pentru Mediu (inclusiv schimbări climatice).

 

Din anul 2012 este Prodecan al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor din Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.

Domenii de competenta

Microeconomie, Macroeconomie, Dezvoltare durabilă, Economia şi politica mediului.

Cursuri

Microeconomie, Macroeconomie, Afaceri şi politici durabile de mediu, Responsabilitate socială corporativă.

Activitati de cercetare

1. Research into Privatization and Environmental Liability, USAID / Harvard University, 1998 – 2000.

2. Survey on the Determinants of Firm – Level Environmental Liability, USAID / Harvard University, 1998 – 2000.

3. Structural Adjustment Program Impacts on the Environment, UNEP / CESEP, 1997 – 2000.

4. Studiu privind influenţa designului industrial asupra performanţelor produselor, grant internaţional de mobilităţi pentru studenţi Leonardo, RO/2006/PL/97008/S, val. 42300 Euro.

5. Development of Strategic Academia – Industry Partnershipin Romania for Knowledge Management in Environmental Friendly Technologies (Know En Tech), FP6 Marie Curie, MTKI – CT – 2005 – 029758, valoare 495272 Euro.

6. Sistem expert de determinare a potenţialului de cercetare pentru unităţile româneşti şi de instruire a acestora în perspectiva participării la FP7, autoritatea contractantă Centrul Naţional de Management Programe, Modul 3, P-INT-VIZ, 2611 / 02.02.06, val. 200000 lei.

7. Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de Management in Domeniul Energiei (DI – SIM), Programul 4 PARTENERIATE in domenii prioritare, domeniul D9 (cercetare socio – economică şi umanistă), contract nr. 91023/2007, 18/09/2007, 30 luni,  val. 1541174 RON.

8. Reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă din regiunea nord – est a ţării (REFORCE), PHARE 2005, Coeziune economică şi socială- Dezvoltarea resurselor umane – Măsuri active pentru ocupare, contract PHARE 2005 / 017 – 553.04.02.01.01119, 30/11/2007, 10 luni, 79.180 Euro.

Lista lucrari

Carţi:

 1. Dezvoltarea durabilă şi mediul natural, (autor), Editura BREN, Bucureşti, 2005, 235 pagini, ISBN 973 – 948 – 464 – 5.
 2. Mihail Manoilescu – un punct de referinţă în gândirea economică / Mihail Manoilescu – A Reference Point in Economic Thought, (coordonator), ediţie bilingvă română – engleză, Editura Economică, 2007, ISBN 978 – 973 – 709 – 335 – 6, pp.240.

rticolepublicate:

 1. Teoria jocurilor şi poluarea, (autor), publicată în volumul „Economia dezvoltării durabile”, editura BREN, Bucureşti, 2005, p. 409 – 415, ISBN 973 – 648 – 449 – 1.
 2. Costurile integrării României în Uniunea Europeana – Capitolul 22: Protecţia mediului înconjurător, (autor),  publicată in volumul „Binomul sărăcie – bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană”, vol I, editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, mai 2005, p. 225 – 231, ISBN 973 – 739 – 101 – 2.
 3. Posibilităţi de finanţare a costurilor de conformare cu acquis-ul comunitar de mediu (autor), publicată în volumul “Priorităţi ale integrării în Uniunea Europeană”, Editura “Cartea Universitară”, Bucureşti, 2005, p. 174 – 178, ISBN 973 – 731 – 168 – x.
 4. Adoptarea de către Romania a acquis-ului comunitar de mediu. Costuri şi beneficii, (autor), publicată în volumul „Lex et Scientia”, nr. XII, vol. I, Editura “Cartea Universitară”, Bucureşti, 2005, p. 296 – 303, ISSN 1583 – 039x.
 5. The Institution of Bankruptcy in the Romanian Economy, publicată în volumul simpozionului ştiinţific internaţional „Modern Technology in the 21stCentury”, Bucureşti, 3 – 4 Noiembrie, 2005, secţiunea “Management and Economics”, p. 17.86 – 17.93, ISBN 973 – 640 – 074 – 3.
 6. 6.       Ethics and quality management in higher education , (coautor), publicată în volumul simpozionului ştiinţific internaţional „Quality Management in Higher Education”, Bucureşti, 7 – 8 Aprilie, 2006.
 7. 7.       The economic training in the higher technical teaching system: option or necessity?, (coautor), publicată în volumul simpozionului ştiinţific internaţional „Quality Management in Higher Education”, Bucureşti, 7 – 8 Aprilie, 2006.
 8. 8.       Indicele dezvoltării umane – reper al calităţii integrării României în Uniunea Europeană, (coautor), publicată în volumul Simpozionului ştiinţific internaţional România şi Uniunea Europeană: Calitatea integrării, Bucureşti, mai 2006, p. 257 – 260, ISBN 10(973 – 709272 – 4); 13(978 – 973 – 709272 – 4).
 9. 9.       Politica bugetară şi seniorajul, (coautor), publicat în revista Economie teoretică şi aplicată, Anul XIII, serie nouă, nr. 9 (504), noiembrie 2006, ISSN 1841 – 8678.
 10. 10.    The Resource Management of the Small and Medium Enterprises, (coautor), Editura Printech, 2007, ISBN 978 – 973 – 718 – 865 – 6, pp. 103.
 11. 11.    National Energy Market Highlights. National Energy Market and its Impact on the Environment, Energetica, cod CNCSIS 512, arhiva revistelor B / 2007, nr. 4, aprilie 2008, ISSN 1453 – 2360, pp. 146 – 148, 2008.
 12. Certification Schemes – A First Step towards Sustainable Management of Forestry in Romania, (prim autor), în Proceedings of the international conference „Sustainable Forestry in a Changing Environment”, editori Nicolai Olenici, Marius Teodosiu, Olivier Bouriaud,  Editura Silvică, Bucureşti, 2009, ISBN 978 – 973 – 88938 – 9 – 4, pp. 139 – 143.
 13. Higher Education: Aspects of Quality and Innovation in an Era of Global Changes, (coautor), Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, 2009, pp. 381 – 384, ISBN (vol I) 978 – 960 – 89832 – 7 – 4, ISI Proceedings.
 14. Industry Convergence and its Implications for the Innovation in Small Firms: an Empirical Investigation, (coautor), Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, 2009, pp. 385 – 388, ISBN (vol I) 978 – 960 – 89832 – 7 – 4, ISI Proceedings.
 15. Time as Resource, (prim autor), Buletinul U.P.B., Sci. Bull., Series D, Vol. 71, No. 3, 2009, ISSN 1454 – 2358.
 16. Influence of Resources in Environment Management Systems, (coautor), Proceedings of the International Symposium SIMI 2009: “Environment and Industry”, Editura Electra, Bucureşti, 2009, pp. 70 – 84, ISBN 978 – 606 – 507 – 039 – 4.
 17. Aspects of Green Sustainability of Higher Education, (coautor), Proceedings of the 6th InternationalSeminarQuality Management in Higher Education, pp. 207 – 210, Tulcea 2010, book 1, editor Costache Rusu,  ISBN 978-973-662-566-4, ISI Proceedings.
 18. The Effects of Bologna Declaration, (coautor), Proceedings of the 6th InternationalSeminarQuality Management in Higher Education, pp. 211 – 214, Tulcea 2010, book 1, editor Costache Rusu,  ISBN 978-973-662-566-4, ISI Proceedings.

Materiale didactice:

 1. Microeconomie, (coautor), Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 29 – 44, p. 45 – 56, p. 219 – 236, ISBN 973 – 709 – 175 – 2.
 2. Microeconomie – Aplicaţii, (autor), Editura Printech, 2008, ISBN 978 – 973 – 718 – 928 – 8, pp.201.