FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Lector univ. Ana Demsorean

Lector Universitar
E-mail: ana.demsorean@proveritas.ro
Telefon: 0214029268
Birou: sala BN 221
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Experiență profesională

 

    

2001 – 2003

Economist

Finante, analize, rapoarte catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,

S.C. Grupul de Asigurari Roman « GrupAS » S.A.

Financiar 

 

2004 - 2005

Analist juridic

Consultanta juridical, litigii

SC Proveritas SRL

Juridic

 

2004 – 2012

Cadru didactic asociat

Discipline cu specific de drept si economie

Universitatea Politehnica

Educatie

 

2005 - prezent

Avocat

Litigii comerciale

Membru al Baroului Bucuresti

Juridic

 

2012-prezent

Lector universitar

Discipline cu specific de drept si economie

Universitatea Politehnica

Educatie

 

 

 

Educație și formare

 

1996 – 2000

Diploma de licenta

Stiinte economice

Universitatea Romano-Americana, Bucuresti, Facultatea de Relatii Comerciale Internationale

 

1997 – 2001

Diploma de licenta

Drept

Universitatea Ecologica,  Bucuresti, Facultatea de Drept

 

2000 – 2001

Studii postuniversitare

Managementul Tranzactiilor Internationale

Academia de Studii Economice, Bucuresti

 

2005-2006

Master

Master professionnel en droit européen et international des affaires

Universite de Paris I Sorbonne

 

2008

Doctorat

Stiinte economice

Academia de Studii Economice, Bucuresti

Domenii de competenta

Drept

Economie

Cursuri

Titular al cursurilor de drept si economie

Activitati de cercetare

Pi – ANTICORP, proiect finantat de Comisia Europeana in valoare de 8 mil euro, in cadrul caruia sunt expert pentru Romania (www.againstcorruption.eu).

Lista lucrari

Carti:

 Cb1 –Amichai Magen, Leonardo Morlino, Elena Baracani, Ana Demsorean, Sorana Parvulescu, Bogdan Vetrici, Senem Aydin, Ali Carkoglu, Cristiana Dallara, Roman Petrov, Oleksander Serdyuk,  International Actors, Democratization and the Rule of Law: Anchoring Democracy?, publicata la Editura Routledge, ISBN 10:0-415-45102-7, 2009

(lucrarea poate fi achizitionata la http://www.okian.ro/carte-181373-international-actors-democratization-and-the-rule-of-law-anchoring-democracy.html)

Articole publicate:

Vi– Ana Demsorean, Sorana Parvulescu, Bogdan Vetrici Evaluating EU Democratic Rule of Law Promotion, Stanford University (lucrarea este publicata in forma electronica si la adresa http://cddrl.stanford.edu/publications/evaluating_eu_democratic_rule_of_law_promotion/)

Vi - Autori Ana Demşorean, Gabriela Mara,  Influenta PAC asupra comerţului exterior agricol al României cu produse agro-alimentare - Lucrarea apăruta în volumul 4, in anul 2004, secţiunea „Integrare europeană, dezvoltare şi globalizare" , în seria „A zecea sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitatea Româno- Americană cu participare internaţională", Editura Universul Juridic,  ISBN 973 – 8446-93-7, 2004

Vi - Autori Ana Demşorean, Gabriela Mara, Riscul concurenţial şi riscul  financiar - Lucrarea apăruta în volumul 4, secţiunea „Integrare europeană, dezvoltare şi globalizare" , în seria „A zecea sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitatea Româno- Americană cu participare internaţională", Editura Universul Juridic,  ISBN 973 – 8446-93-7, 2004

 

Vi - Autori Gabriela Mara, Ana Demşorean, Isbasescu Teodor , Ways of risk cover in agriculture - Titlul lucrării ştiinţifice este "Risks in agriculture activities - Riscul in activităţile agricole", ISSN-1582-9391, Ministerul Educaţiei şi cercetării, Universitatea din Craiova Facultatea de Agricultură, Simpozion cu participare internaţională -Agricultura Durabilă-Agricultura Viitorului Craiova - 9-10, 2005

Vi 9 - Autori Ana Demşorean, Gabriela Mara, Tratamentul riscurilor speculative - Simpozionul Naţional cu participare internaţională "Perspective ale restructurării şi relansării în competiţia pentru integrarea în Uniunea Europeană", Bucureşti, Editura Domino, ISBN: 973-8496-38-1, 2005,