FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conferentiar universitar Simona NICOLAE

Conferentiar universitar doctor economist
E-mail: simonanicolae.studenti@yahoo.com
Telefon: 021 4029 268
Birou: sala BN 221
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

In 1996 a absolvit Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucuresti, si in 1997, in cadrul aceleiasi universitati a absolvit Programul de Master "Analize si Sinteze macroeconomice ". In 2002 a obtinut titlul de doctor in economie, teza sa avand tema "Formarea si reconversia profesionala a resurselor de munca in Romania". Pe langa activitatile de predare este membru al Asociatiei Generale a Economistilor din Romania, membru al Consiliului Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor - Universitatea Politehnica din Bucuresti, membru al comitetului de program pentru conferinte IBIMA si membru al consiliului editorial pentru The Journal of Economics Studies and Research. Activitatea stiintifica si de cercetare a dus la participarea in calitate de membru al echipei in 4 proiecte de cercetare si publicarea unui numar de 40 de articole din care 90% ca unic autor.

Domenii de competenta

Economie, invatamant, resurse umane, piata muncii, finante si credit, management financiar

Cursuri

Economie (ciclul Licenta), Finantele agentilor economici (ciclul Licenta), Finante si Credit (ciclul Licenta) Management financiar (ciclul Licenta), Banci si Piete financiare (ciclul Master), Strategii financiare (ciclul Master), Politici de ocupare in Uniunea Europeana (ciclul Master)

Activitati de cercetare


Pn1: Dezvoltarea si Implementarea Sistemelor Integrate de Management in Domeniul Energiei (DI-SIM), Programul 4 PARTENERIATE in domenii prioritare, domeniul D9 (cercetare socio economica si umanista), contract nr. 91023/2007, 18/09/2007, 30 luni, val. 1541174 RON, membru.
Pn2: Sistem expert de determinare a potentialului de cercetare pentru unitatile romanesti si de instruire a acestora in perspectiva participarii la FP7, autoritatea contractanta Centrul National de Management programe, Modul 3, P INT VIZ, 2611 / 2006, valoarea proiectului 200000 RON, durata contractului 2 ani, membru.
Pn3 Proiectia nevoii de pregatire profesionala initiala in concordanta cu cerintele pietei muncii la nivelul regiunii Sud Est la orizontul anului 2010 in cadrul proiectului RELANSIN al Planului National de Cercetare Dezvoltare Inovare (nr. Contract 1976/15.09.2004) Functia in cadrul Proiectului : Expert Pi1: Development of Strategic Academia - Industry Partnership in Romania for Knowledge Management in Environmental Friendly Technologies (Know En Tech), FP6 Marie Curie, MTKI CT 2005 029758, valoare 495272 Euro, membru.

Lista lucrari


Carti

1. Simona Nicolae, Constanta Partenie, Economia firmei, Editura Printech, ISBN 978 973 718 621 8, 2007, pg 381 (6-57, 113-221, 260-288, 324-381)
2. Simona Nicolae Pregatirea profesionala in Romania. Working Society versus Learning Society, Editura PRINTECH, Bucuresti, 2004, ISBN 973-718-021-6, pg 165. Constanta Partenie,
3. Simona Nicolae Gestiunea afacerilor, Editura Printech, Bucuresti, 2003, ISBN 973-652-744-1 pg. 225

Articole
Simona Nicolae, The impact of the economic crisis on the Consumer Credit Market in Romania, Analele Universitatii Bucuresti (Annals EAS), pag. 57-72, volumul 6/2012 ISSN 1842-9327
Simona Nicolae, The Knowledge Based Society - Myth or Reality for Romania, IBIMA Publishing, Communications of the IBIMA, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/cibima.html Vol. 2010 (2010), Article ID 216312, 16 pages, DOI: 10.5171/2010.216312, ISSN: 1943-7765
Simona Nicolae The higher education as a provider of knowledge workers and its impact on school-to-work transition. The Case of Romania., The International Scientific Session Chalenges on the Knowledge Society (CKS 2010), Titulescu University, April 23rd-24th, 4th Edition, CKS eBook 2010, p 1885-1895, ISBN 978-973-129-541-1 indexed BDI by EBSCO-CEEAS
Simona Nicolae, The school-to-work transition in the perception of students from Politehnica University of Bucharest, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Vol 21, p 0699-0701, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2010
Simona Nicolae Becoming a Knowledge Worker: An individuals solution for unemployment, 13th IBIMA Conference on Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies. Analyses & Solutions, Marrakech, Morocco 9-10 November 2009, ISBN 978-0-9821489-2-1, Editor Khalid S. Soliman, p. 498-503, ISI Proceeedings, http://www.ibima.org,
Simona Nicolae Knowledge Management in Education: A Case Study on Politehnica University of Bucharest, 13th IBIMA Conference on Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies. Analyses & Solutions, Marrakech, Morocco 9-10 November 2009, ISBN 978-0-9821489-2-1, Editor Khalid S. Soliman, p. 427-440, ISI Proceeedings,
Simona Nicolae The way towards A Knowledge-Based Society: The Case of Romania, 13th IBIMA Conference on Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies. Analyses & Solutions, Marrakech, Morocco 9-10 November 2009, ISBN 978-0-9821489-2-1, Editor Khalid S. Soliman, p. 481-497, ISI Proceeedings,
Simona Nicolae The Financial Analysis Procedure for Small Enterprises in Romania, 13th IBIMA Conference on Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies. Analyses & Solutions, Marrakech, Morocco 9-10 November 2009, ISBN 978-0-9821489-2-1, Editor Khalid S. Soliman, p. 466-480, ISI Proceeedings,
Simona Nicolae The Knowledge-Based Society - a Consequence of The Entropy-Value Theory (2009), p. 0079-0080, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings 20th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, pp.040, Editor Branko Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2009, ISI Proceedings
Simona Nicolae The Efficiency of the Educational and Professional Training System in Romania p. 0077-0078, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings 20th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, pp.039, Editor Branko Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2009, ISI Proceedings.

Materiale didactice
1. Stelian Iordache, Costinel Lazar, ..., Simona Nicolae,..., Curs de Economie Politica , Editura Economica, Bucuresti, 1999, ISBN 973-590-103-x, pg 656
2. Nicolae Ionita, Simona Nicolae - Concurenta economica. Fluctuatiile activitatii economice, Editura BREN, Bucuresti, 1998, seria Cursuri Universitare, ISBN 973- 98651-2-7 pg 30
3. Gheorghe Oprescu, Simona Nicolae (autor capitol), Microeconomie- Gheorghe Oprescu (coordonator), Editura Economica, 2005, ISBN 973-709-175-2 pp. 165-172/ 262, 173-196 / 262