FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Lector univ. Neagu Ana-Maria

Lector Universitar
E-mail: anamariaseminar09@yahoo.com
Telefon: 0214029268
Birou: sala BN 221
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Experiență profesională

 

 prezent - Lector universitar la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Universitatea Politehnica Bucureşti

 

 2005-2012 - Asistent universitar la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Universitatea Politehnica Bucureşti

 

Educație și formare

 

2007-2011 Doctorand în domeniul Economie al Academiei de Studii Economice Bucureşti

2005-2007 Program de master-  Studii Economice Europene, Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice Bucureşti

2001-2005 Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice Bucureşti

2011 Certificat de absolvire a cursului de specializare Manager de proiect

2006 ECDL Core Certificate

Domenii de competenta

Micro şi macroeconomie

Statistică

Analiză economică

 

Cursuri

Titular al cursurilor de Statistică economică, Econometrie, Economie şi analiză economică

Activitati de cercetare

Pn , membruEgalitatea de sanse premisa a procesului de dezvoltare sustenabila. Sistem de evaluare si promovare a diversitatii in organizatiile din Romania”. Contract numărul 92116 Parteneriate CNMP, perioada de derulare 2008-2011, contract încheiat.

Cn Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva, Cod Proiect: POSDRU/97/6.3/S/62246, expert pe termen scurt

Lista lucrari

Carti:

 Cb[1] Partenie Constanţa, NEAGU Ana-Maria, Bazele Teoriei Economice, Editura Printech, 2007, 429 pagini, ISBN 978-973-718-737-6

Articole publicate:

Rns[1] Nicolae Simona, Ana-Maria NEAGU, Human resource management &Entreprenurship Education in a changing world,  International Journal Lex et Scientia, 2009, pag 322-343, categorie B+, revistă indexată EBSCO-CEEAS, CEEOL, COPERNICUS, vLEX, DOAJISSN 1583-039X, Subject: Science (General) , Economics, Law , Computer Science. Publisher: Nicolae Titulescu University ; Country: Romania; Language: English, French 

 

Rns [2] Oana David, Ana-Maria NEAGU- Romania’s present situation concerning cohesion and competitivity problems in comparison with EU members, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Bucureşti, Seria D, Volumul 70, Numărul 3, 2008, pag 117-124, , Categorie B+CNCSIS, revistă indexată SCOPUS,ULRICH’S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY,  ISSN 1454-2358, Subject: Engineering - Mechanical engineering - hydraulic engineeringTransportation, Editor(s): C Berbente

 

Rns [3] Suciu Marta-Christina, Ivanovici Mina, (Neagu) Trocmaer Ana-Maria, Lăcatuş Maria,  Urban Development & Creative Communities as a Perequisite for Tolerance and Intercultural Dialogue, Analelor Universitatii din Oradea, seria Stiinte Economice, numarul 1, 2010,  pag 141-145, revista este indexată in urmatoarele Baze de date internaţionale: DOAJ, RepEC, EBSCO, CAMBEL, ISSN-1582-5450 (în format electronic, pe CD-ROM), ISSN – 122569 (în format tipărit).  Subject: Economic Sciences Journal; Themes: International Business and European Integration, Economics and Business Administration, Finance, Banking and Accounting, Management and Marketing; Editor: Professor Anca Dodescu; CNCSIS code: 665


Rns [4] Suciu Marta-Christina,  Darabant Maria, (Neagu) Trocmaer  Ana-Maria, Ivanovici Mina,  Intercultural Competences and Intercultural Dialogue. Case study on Academy o Economic Studies of Bucharest, Analele Universităţii din Oradea, seria ştiinţe economice, numarul 2,  Tom  XIX 2010,  pag 194-198, revista este indexată în urmatoarele Baze de date internaţionale: DOAJ, RepEC, EBSCO, CAMBEL, ISSN – 122569 (în format tipărit) , ISSN-1582-5450 (în format electronic, pe CD-ROM). Subject: Economic Sciences Journal; Themes: International Business and European Integration, Economics and Business Administration, Finance, Banking and Accounting, Management and Marketing; Editor: Professor Anca Dodescu; CNCSIS code: 665

Vis [5 ] Ana-Maria Neagu, Marta-Christina Suciu, Oana David, Simona Nicolae, The Link between Knowledge based Economy Benchmarking Methods, Competitiveness and Welfare. A Quantitative Study Based on the Correlation Method, 12th IBIMA Conference on Creating Global Economies through Innovation and Knowledge Management, Kuala Lumpur Malaysia, 2009, Pag: 628-634, indexat ISI Thomson, Editor(s):Soliman, KS, Publisher: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA , Web of Science Category: Business; Management, Subject Area: Business & Economics , IDS Number: BPB70, ISBN: 978-0-9821489-1-4

 Vis [6] Mateescu, Liviu. - Mihail. ,  Neagu, Ana - Maria.Competition, Competence, Competitive Advantage, , 0477-0479, Annals of DAAAM for 2009 &Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, 2009, Pag 477-478, indexat ISI THOMSON, Publisher:DAAAM INT VIENNA, VIENNA UNIV TECHNOLOGY, KARLSPLATZ 13, WIEN, A-1040, AUSTRIA, Web of Science Category: Automation & Control Systems; Engineering, Manufacturing  Subject Area: Automation & Control Systems; Engineering,  IDS Number: BRC23, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679,

Vis [7]Suciu Marta Christina, NEAGU Ana-Maria, Ivanovici Mina, Bratescu Ghitiu Alexandru, Diversity Management and Intercultural Dialogue, International Conference Business Excellence 2010, Ediţia a 5a, Braşov, pag. 171-175, indexat ISI Thomson, Publisher: INFOMARKET PUBL HOUSE, OP 1, BRASOV, CP 361, ROMANIA  Web of Science Category: Business; Management, Subject Area: Business & Economics, IDS Number: BXP28, ISBN 978-973-1747-32-1

Vis [8] Suciu Marta Christina, Pompili Pagliari Marcella, Neagu Ana-Maria, Donolo Marta,  Globalization, equality of chance, diversity and intercultural dialogue in higher education, Proceedings of the 5th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Admiistration, 2011, pag 151-157, indexat ISI Thomson, Editor Dinu Airinei,  ISBN 978-973-703-697-1

Vis [9] Marta-Christina Suciu, Ana-Maria Neagu, Ivanovici Mina,  Ethics and moral issues within a multicultural learning environment. Intercultural dialogue, intercultural sensitivity and intercultural effectiveness, Quality Management in Higher Education, vol 1 , 2010, Tulcea, Romania, Pages: 347-350, indexat ISI Thomson, Publisher: UNIV TECH GHEORGHE ASACHI IASI, ADRESA BD DIMITRIE MANGERON, NR 67, IASI, 700050, ROMANIA , Web of Science Category: Education & Educational Research; Social Sciences, Interdisciplinary,  Subject Area: Education & Educational Research; Social Sciences - Other Topics  IDS Number: BTW64  , ISBN: 978-973-662-567-1

Vis [10] Marta Christina Suciu,  Alexandru Ghitiu-Bratescu, Ana-Maria Neagu, Mina Ivanovici,  Knowledge Management and its Impact on Education and Lifelong Learning,Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies,2010, Carol I National Defence University Publishing House, 2010,  pag.29-35., indexat în baza de date Repec,  JEL classification: I23 - Health, Education, and Welfare, Education, Higher Education and Research InstitutionsLucrarea a primit diploma de „Best paper Awards ISSN: 2069-1920