FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sl. univ. dr. ing. ec. Paula Voicu

Sef lucrari universitar doctor inginer economist
E-mail: paulavoicu85@yahoo.com
Telefon: -
Birou: sala BN 201
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Doctor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică – teza „Contribuţii privind utilizarea resurselor de energie regenerabilă de tip biomasă în vederea alimentării cu căldură”

Absolvent de master, „Tehnologii eficiente pentru producerea, transportul şi consumul energiei electrice şi termice”, Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Absolvent al Facultăţii Management Financiar Contabil, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Absolvent al Facultăţii Energetică, Specializarea Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Absolvent al Modulului de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Domenii de competenta

Limbi străine: Engleză – nivel mediu (scris, citit, vorbit)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project Management, Pascal, AutoCad)

Competenţe şi abilităţi sociale: sociabilă, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficientă, gândire pozitivă, originala, competenta

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipa

Competenţe şi aptitudini artistice: Dans, kangoo jumps, aerobic

Cursuri

-

Activitati de cercetare

 1. Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale (COMPETE), Proiect finanţat din fonduri structurale prin contractul de finanţare POSDRU/88/1.5/S/60203 / 2009, Universitatea Politehnica Bucureşti

2. Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Proiect finanţat din fonduri structurale prin contractul de finanţare, POSDRU 87/13/S/63709, Universitatea Politehnica Bucureşti

Lista lucrari

Carti:

B. Grecu, G. Adîr, I. Grecu, I. Dugăeşescu, E. Bănică, Fl. Petrescu, O. Antonescu, L. Ioniţă, Paula Voicu, Mecanisme, Lucrări de laborator, Editura Bren, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-648-897-9

Articole publicate:

 1. D. Tuţică, P. Voicu, M. Norişor, G. Darie, A. Badea, „Analyse de l'impact des réglementations européennes sur les producteurs d'énergie en cogénération, en Roumanie”, Proceedings of the Conference COFRET 2012, “Efficacité énergétique – Sources d’énergies renouvelables – Protection de l’environnement”, 11-13 Juin 2012, Sozopol, Bulgarie, pag 497 – 502
  1. Paula Voicu, V. Athanasovici - The techno-economic efficiency of the CHP plant using simultaneously renewable energy resources and classic fuels, Revista U.P.B. Scientific Bulletin, Series C, Vol. 74, Iss. 1, 2012, pag. 109-116, ISSN 1454-234x
  2. Paula Voicu, V. Athanasovici - Energy efficiency in CHPs using biomass primary energy source, Revista Energetica, Nr. 02 / 2012, pag. 66-70, Volumul 60, ISSN: 1453-2360
  3. Paula Voicu, V. Athanasovici, Combined heat and power using renewable energy resources, Proceedings of the Third International Conference on Applied Energy ICAE 2011, 16-18 mai 2011, Perugia, Italy, pp.2463-2478
  4. V. Athanasovici, Maria Iuliana Bogdan, Paula Voicu, Using Renewable to Supply Heat to Urban Consumers, Energetica, vol. 58, nr.4, 2010, pp.193-197, ISSN 1453-2360, (revistă cotată B+ de CNCSIS şi indexată BDI)
  5. P. Voicu, V. Athanasovici, „Dimensionarea optimă tehnico – economic a centralelor de cogenerare utilizând biomasa ca sursa de energie primară”, a XXXVIII a Conferinţa anuala de termoenergetică şi termoficare din România, Poiana Braşov, 23 – 25 noiembrie 2011, ISSN 1843 – 6161
  6. V. Athanasovici, M. I. Bogdan, P. Voicu – „Aspecte ale retehnologizării sistemelor urbane de alimentare cu căldură” – a XXXVIII a Conferinţa anuală de termoenergetică şi termoficare din România, Poiana Braşov, 23 – 25 noiembrie 2011, ISSN 1843 – 6161 –
   1. Paula Voicu, Victor Ahanasovici, Efectele modificării costului biomasei, respectiv a preţului de vânzare a energiei electrice asupra dimensionării optime a centralelor de cogenerare, A XXXIXa CONFERINŢĂ ANUALĂ DE TERMOENERGETICĂ ŞI TERMOFICARE DIN ROMÂNIA, 28 - 30 Noiembrie 2012
   2. P. Voicu, V. Athanasovici, „The influence of biomass price over discounted net income”, The International Conference on Innovation and Collaboration in Engineering Research, First Edition, July 2 - 4, 2012, Bucharest, Romania

10. Gh. Voicu, G. Moiceanu, G. Paraschiv, Paula Voicu – „Statistical characterization of the compression properties for agricultural biomass used as a source of biomass”, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, Tomul LVI (LX), pag.489–498, 2010, ISSN 1011 – 2855