FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sl.dr.ing. Petruta MIHAI

Sef lucrari
E-mail: mihaipetruta@yahoo.com
Telefon: 021/4029315
Birou: sala BN 213
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Activitatea de cercetare

Dupa absolvirea stagiului de doctorat cu frecventa,  am  lucrat in domeniul cercetare-dezvoltare-inovare si transfer tehnologic. In aceasta perioada am participat la elaborarea a numeroase propuneri de proiecte strategice, atat la nivel national cat si international. Dintre acestea 4 propuneri de proiecte strategice au fost acceptate la finantare (2 POSDRU, 1 PODCA si 1 la nivel international).

De asemenea, am  participat la implementarea in bune conditii a 2 proiecte strategice legate direct de strategia de finanţare şi de Metodologia de finanţare a universităţilor din Romania, cu finantare din fonduri Europene în cadrul POSDRU-Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013: proiectul Registrul Matricol Unic (RMU) si proiectul Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din învătământul superior (Absolvenţii şi Piaţa Muncii – APM),  proiecte deja finalizate din a caror echipa am facut parte.

In cadrul echipei centrale a proiectului Registrul Matricol Unic (RMU), am participat la elaborarea cadrului metodologic de analiza a situatiei actuale privind sistemele de gestiune a studentilor atat la nivel institutional, cat si la nivel national; Am participat la realizarea instrumentului de analiza a situatiei actuale (forma finala a chestionarului transmis catre universitati) si a raportului final privind starea actuala la nivel national a sistemelor de gestiune a studentilor din Invatamantul Superior.

In perioada studiilor doctorale am castigat prin competitie la nivel national, si apoi am implementat in calitate de Director de proiect, un grant de cercetare tip” Proiecte de mobilitate a cercetatorilor”, finantat de CNCSIS (Grant tip CEEX-MD) avand drept titlul “Modele matematice in managementul calitatii cu aplicatii in inginerie electrica”. Aceasta activitate mi-a permis dobandirea capabilitatilor de implementare si gestionare de proiecte, de gestionare de fonduri, de raportare si auto-evaluare a proiectelor de cercetare.

De asemenea, in perioada stagiului doctoral, am participat la implementarea in bune conditii a peste 15 proiecte deja finalizate, din programe nationale si internationale foarte variate: AMTRANS, INFRAS, RELANSIN, CNCSIS, INVENT, CEEX, HE, Leonardo da vinci, Granturi de mobilitate, din a caror echipa am facut parte.

Totodata, in perioada studiilor universitare de doctorat, o experienta relevanta a fost participarea in calitate de beneficiar in cadrul programului Leonardo da Vinci prin contractul RO/2004/PL 93106/TD – “Sisteme informationale pentru universitati si parteneriate de mediu socio-economic, la standarde europene” la stagiul de studiu si documentare realizat la Universtitatea de Stiinte  Aplicate Salzburg-Austria.

Activitatea de cercetare s-a concretizat  cu teza de doctorat intitulata“Modele matematice in managementul calitatii cu aplicatii in inginerie electrica”, respectiv cu un număr de 31 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internationale si naţionale cu participare internaţională şi incluse în volumele acestora si Totodata am publicat 2 carti destinate studenţilor anilor de studii III şi IV care studiază cursurile de calitate si fiabilitate, respectiv managementul calitatii si valorii produsului.Teza de doctorat pe care am  elaborat-o, a cuprins 4 capitole ce au avut ca tematica modele matematice pentru estimarea consumului de energie electrica cu ajutorul metodelor seriilor de timp şi a reţelelor neuronale artificiale. Pentru aceasta am implementat 4 studii de  caz  privind aplicatiile modelelor matematice de prognoză, pentru consumul de energie electrică, atat din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti cat si de la Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Braila (SDFEE Braila).

Activitatea didactică

In perioada studiilor doctorale  si postdoctorale, am efectuat ore de laborator, seminar  si proiect la disciplinele: Statistica Economica, Calitatatea si Fiabilitatea produselor,  Ingineria calitatii, Ingineria si managementul calitatii, pentru studentii Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Univesitatii Politehnica din Bucuresti, inscrisi la ciclul de studiu licenta la specializarea Informatica aplicata in ingineria electrica, Inginerie si management industrial, Inginerie Electrica, respectiv master la specializarea Calitate, fiabilitate securitate si risc, Ingineria produselor electrotehnice.

De asemenea, in semestrul I al anului universitar 2012-2013 am efectuat ore de seminar  in regim de “plata cu ora” la disciplinele Fiabilitate si statistica, respectiv Tehnici de evaluare a riscului,la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managentul Afacerilor-FAIMA, Departamentul de Management, din cadrul Univesitatii Politehnica din Bucuresti (UPB), pentru masteranzii inscrisi in anul doi de studii la Programul de Master “Calitatea produselor si serviciilor”, respectiv pentru studentii inscrisi la licenta, anul III.

 Activitatea didactica s-a concretizat in indrumarea studentilor inscrisi la ciclul de studii licenta, respectiv master, la intocmirea lucrarilor de licenta si de dizertatie, respectiv  la realizarea  lucrarilor pentru sesiunea de comunicari stiintifice studentesti.

Domenii de competenta

Calitate si fiabilitate; Managementul calitatii.

Cursuri

-

Activitati de cercetare

Proiectul strategic „Registrul matricol Unic”,proiect POSDRU ; Asistent  pachete de lucru.

2. Proiect CEEX-MD /2006 - Modele matematice in managementul calitatii cu aplicatii in ingineria electrica /2006 (valoare 6311 Ron); Director de proiect.

3. Proiect HE 70/2005- Model matematic si aplicatie pentru determinarea curbelor profilate, aferente productiei/consumurilor nedispecerizabile;Membru in echipa.

4. Proiect CEEX 2005- NETROV 45/2005- Platforma de cercetare si tehnologica de dezvoltare a robotilor subacvatici utilitati cu dezvoltarea unui mini robot pentru investigatii subacvatice; Membru in echipa.

5. Proiect CEEX 2005-SECURITATE 28/2005-Dezvoltarea unui sistem modular de supravietuire in caz de dezastru pentru asigurarea energiei si a apei potabile, folosind surse regenerabile de energie;Membru in echipa.

6. Proiect  CNCSIS A299/ 2005- AMPELMAG- Amprenta electromagnetica a surselor de poluare a mediului ambiant in zone rezidentiale;         Membru in echipa.

7. Proiect CNCSIS A24/2004- ASCEM- Aplicatii software de componente electrice; Membru in echipa.

8. Proiect CNCSIS A1468/2004- ECOSISTEL-Cercetari privind ecosistemele electrotehnologice inchise in contextual dezvoltarii durabile;     Membru in echipa.

9. Proiect RELANSIN 2067/2004- Micromotor asincron monofazat cu poli ecranati cu circuit magnetic neconventional;Membru in echipa.

10. Proiect RELANSIN 2028 / 2004- Sistem de propulsie a imbarcatiunilor; Membru in echipa.

11.Proiect INVENT 125/ 2004- Solutie noua pentru realizarea masinilor elctrice fara pierderi in fier; Membru in echipa.

12. Proiect INVENT 133/ 2004- Masini electrice cu circuit din materiale feromagnetice;        Membru in echipa.

13. Proiect RELANSIN 1773/2003- Aparat portabil pentru tratament ambulatoriu cu camp electromagnetic,complex (microunde de mica putere); Membru in echipa.

14. Proiect RELANSIN 1713/2003- Tehnologie de producere automata a energiei electrice din energia solara cu module fotovoltaice in centrala de 30 kW putere conctata la retea; Membru in echipa.

15. Proiect RELANSIN 1654/2003- Defectoscop portabil si noi materiale magnetice de contrast pentru defectoscopie electromagnetica;         Membru in echipa.

16. Proiect RELANSIN 1652/2003- Platforma mobila de incercari pentru identificarea variatiei optime de propulsie a autovehiculului electric;Membru in echipa.

17. Proiect AMTRANS 2A04/ 2002- Parc tehnologic destinat activitatilor de cercetare stiintifica si universitara, inginerie si transfer tehnologic;Membru in echipa.

Lista lucrari

Carti:2

Calitatea produselor si fiabilitatea. Autori:V.Panaite, Mihai O.Popescu, Petruta Mihai, Matei Mihaela, Ed. PRINTECHBucuresti 2007, ISBN 978-973-718-746-8.

Compatibilitate electromagnetica- Sinteze si aplicatii. Autori: Mihai O. Popescu, Petruta Mihai, Claudia Popescu, Luiza Popa.EdituraARSDOCENDI Bucuresti, ISBN 973-558-159.   

rticole publicate:31, din care:10 articole indexate in BDI, 8 articole publicate in volumele unor manifestari internationale, 6 articole publicate in volumele unor manifestari nationale,7articole publicate in reviste de specialitate.

1. Petruta Mihai, Mihai Octavian Popescu, Claudia Popescu, Opinii asupra conceptului de calitate la inceputul secolului XXI-AGIR 2003;

2. Petruta Mihai, Mihai Octavian Popescu, Claudia Popescu, Electrotehnica, solutii pentru dezvolatare durabila, Conferinta internationala Strategii Economice Alternative, Brasov 2003; ISBN 973-8153-43-3;

3. Petruta Mihai, Mihai Octavian Popescu, Claudia Popescu, Analize statistice privind procesul educational, Conferinta Internationala  Calitate si Siguranta in Functionare, Sinaia 2004;

4. Claudia Popescu, M.O. Popescu,  Mihaela Matei, Petruta Mihai, Luiza Popa, Aspecte privind sistemul de management al calitatii in invatamantul superior, ATEE 2004;

5. Claudia Popescu, Petruta Mihai, Mihaela Matei, Managementul calitatii in invatamantul superior –consideratii privind elementele de intrare si iesire - Simpozion Marfa, Calitate, Globalizare, ASE 2004, ISBN 973-594-544-4;

6. Claudia Popescu, M.O. Popescu, Petruta Mihai, Mihaela Matei, Comentarii privind implementarea unui sistem de management al calitatii-Revista „Asigurarea calitatii”,nr. 41/2005, ED. SRAC, ISSN 1224-5411;

7.M.O. Popescu, Mihaela Matei, Petruta Mihai, Legislatie in domeniul managementului calitatii in invatamantul superior. Studiu de caz la FH-Salzburg Austria- Revista ”Asigurarea calitatii”, nr. 45/2006; ED. SRAC, ISSN 1224-5411;

8. Magdalena Anghel, Petruta Mihai, V. Sgarciu, Identificarea proactiva a defectelor in retelele de calculatoare- Revista “Asigurarea calitatii” nr.46/2006, ED. SRAC, ISSN 1224-5411;

9.Petruta Mihai, Magdalena Anghel, M.O. Popescu, Modelul universitar al unui sistem de management al calitatii bazat pe proces, Revista ”Asigurarea calitatii”, nr. 47/2006; ED. SRAC, ISSN 1224-5411;

10. Petruţa Mihai, Mihaela Matei, M. O. Popescu, L. Popa, A. Ştefănescu, The homogeniety of the educational process in Higher Education, Conferinta internationala de managementul calitatii in invatamantul superior QHME 2006, ISBN 973-730-225-7;

11. Petruta Mihai, Mihaela Matei, M.O.Popescu, Modelul universitar – structură de proces, ATEE 2006, ISBN 973-8987-12-1;

12. Mihaela Matei, Petruta Mihai M.O.Popescu, Folosirea metodei arborilor de defectare pentru studiul sigurantei in functionare a unui sistem tehnic, ATEE 2006, ISBN 973-8987-12-1;

13. M.O.Popescu, Mihaela Matei,Petruta Mihai, Analysis of variance. A study concerning,the homogeneity of the teaching process, International Symposium on the history of electrical engineering education. 2006;

14. M.O.Popescu, Mihaela Matei, Petruta Mihai, Asigurarea calitatii in invatamantul superior din UE. Studiu de caz FH Salzburg Austria, CCF 2006, ISSN 1842-3566;

15. Petruta Mihai, Mihaela Matei, Prof. Mihai O. Popescu, Mathematical model for the  forecast of the electrical energy consumption- International Conference on Applied Stochastic  Models and data Analysis (ASMDA 2007-Grecia, CD-rom);

16. Mihaela Matei, Petruta Mihai, M.O. Popescu, Norme europene si politici de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, Revista “Asigurarea Calitatii” 50/ 2007, ED. SRAC, ISSN 1224-5411 ;

17. Petruta Mihai, Mihaela Matei, Prof. Mihai O. Popescu, The extrapolative methods principle for the forecast of the electrical energy consumption,Conferinta Internationala IMEKO 2007, ISBN 978-973-667-260-6 ;

18. Petruta Mihai, Mihaela Matei,  Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Mathematical model for the description of the energy consumption, SNET 2007, ISBN 978-973-718-899-1 pe suport CD-ROM;

19. Petruta Mihai, Mihaela Matei, Mihai O. Popescu, Metode statistice folosite in managementul energie electrice, Revista “Asigurarea Calitatii” 51/ 2007, ED. SRAC, ISSN 1224-5411;

20. Petruta Mihai, Mihaela Matei,  Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Classical methods for energy comsumption’s forecasts, METSIM 2007, Bucuresti ;  ISSN 184 3-648X ;

21. Petruta Mihai, Mihaela Matei,  Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Components of the mathematical model for the energy consumption; Revista Academiei Militare Tehnice; 2007;

22. Petruta Mihai, Mihaela Matei, Prof. Mihai O. Popescu, The components the mathematical model often used in forecast study,SIELMEN2007-6th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Chisinau ; Analele Universitatii din Craiova, ISSN 1842-4805;

23. Mihaela Matei, Petruta Mihai, Prof. Claudia L. Popescu,Prof. Mihai O. Popescu, Efficiency analysis of a real system, for energy production from renewable sources, SIELMEN2007-6th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Chisinau ; Analele Universitatii din Craiova, ISSN 1842-4805;

24.Mihaela Matei, Petruta Mihai, Prof. Claudia L. Popescu,Prof. Mihai O. Popescu, Testing and Shaping for the Performance of a System Used for Solar Energy Production Conferinta Internationala IMEKO 2007, ISBN 978-973-667-260-6;

25. Mihaela Matei, Petruta Mihai, Prof. Claudia L. Popescu,Prof. Mihai O. Popescu, A PV system with energy storage.The designing of the electrical scheme,Conferinta Internationala PSC 2007, Timisoara, Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, ISSN:1582-7194;

26. Petruta Mihai, Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Metode clasice şi moderne  utilizate în sistemul de management al energiei electrice, Revista “Asigurarea Calitatii”, ED. SRAC 54/2008, ISSN 1224-5411;

27. Petruta Mihai, Mihaela Matei,  Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Statistical methods used in quality management of the electrical energy, Conferinta Internationala CCF 2008, lucrare acceptata;                               

28. Petruta Mihai, Prof. Claudia L. Popescu, Prof. Mihai O. Popescu, Mid Term Forecasting using ANN, SNET 2008;

29. Petruta Mihai, Prof. Mihai O. Popescu, Mathematical models used in quality management of the electrical energy, Revista Buletinul Stiintific al U.P.B., Numarul 3/2008, Seria C, ISSN 1454-234X;

30. Petruta Mihai, Claudia L.Popescu, Mihai O.Popescu, Mid term fload forecasting using analog neural networks, Revue roumaine des sciences techniques, serie Electrotechnique et energetique, Nr.2, 2009, ISSN 0035-4066;

31. Petruta Mihai, Mihaela Matei, Claudia L. Popescu, Mihai O. Popescu, Artificial intelligency methods used for electrical energy consumption forecasting, Conferinta Internationala WSEAS ICAI 2008 ISBN 978-960.6766-78-7-CD.