FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conf.dr.ing. Elena FLEACA

Conf.dr.ing
E-mail: elena.fleaca@upb.ro
Telefon: 021 4029226
Birou: sala BN 218
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

 • Sef de lucrari în Departamentul Management din cadrul Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Universitatea Politehnica din Bucureşti.
 • Activităţi didactice la nivelul studiilor universitare de licenţă şi de masterat prin dezvoltarea integrată a competenţelor manageriale în rândul studenţilor şi prin elaborare de cursuri şi conducere laboratoare interactiveîn domeniile managementului, marketingului şi comunicării manageriale.
 • Activităţi de cercetare focalizate peelaborarea curriculei pentru studiile universitare de licen& #355;ă, pe activităţi de management de proiect, precum şi pe elaborarea şi coordonarea de proiecte finanţate din fonduri europene.
 • Diseminarea rezultatelor cercetărilor prin participarea la  manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu şi  publicarea a numeroase articole de specialitate.
 • Implicarea activăîn numeroase proiecte naţionale, cum ar fi:
  • coordonarea stagiilor de practică managerială pentru studenţii masteranzi ai facultăţii;
  • consilierea studenţilor în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi negociere necesare pentru promovarea de  proiecte inovativ-antreprenoriale;
  • instruirea elevilor în vederea dezvoltării de competenţe antreprenoriale.
 • Derularea de  parteneriate cu mediul de afaceri prin organizarea, elaborarea şi furnizarea de cursuri pentru pregătirea  managerilor de proiect  in vederea testării internaționale „Project Management Professional”.
 • Furnizarea de cursuri deschise de management de proiect pentru diverse companii din sectorul privat, precum si cursuri dedicate pe baza cerinţelor de calitate agreate cu beneficiarii: VODAFONE Romania, E.ON Energie Romania, Grupul Rompetrol NV, Institutul de Ştiinţe Spaţiale, CERSANIT Romania etc.

 

 • Colaborări:
  • Global Entrepreneurship Leadership Symposium,  2011, University of California, Haas School of Business, Lester Center forEntrepreneurshipandInnovation& Intel Education, Berkeley, California, USA:
  • Mentor pentru echipele internaţionale de start-up-uri care au participat la competiţia internațională de Planuri de Afaceri organizată de compania Intel şi UC Berkeley “Intel Global Challenge”
  • Participarea la  constituirea reţelei internaționale de mentori care au rolul de a dezvolta şi consolida ecosistemul antreprenorial.
  • Global Faculty Colloquium “Leading Through Innovation”, 2007, University of California, Haas School of Business, Lester Center forEntrepreneurshipandInnovation& Intel Education, Berkeley, California, USA
   • Instruire pentru dezvoltarea  curriculeiîn domeniul educaţiei antreprenoriale în universităţi.

Educaţie şi formare:

 • Doctor în domeniul Inginerie Industrială
 • Certificare internaţională ²Project Management Profesional² (P.M.P.) de către Project Management Institute (PMI), USA. 
 • Studii Postuniversitare în domeniul Managementul Marketingului, Şcoala de Studii Academice Postuniversitare de Management – SAM, Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Inginer în profilul Inginerie Economică, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Domenii de competenta

 • Management de proiect
 • Managementulproiecteloreuropene
 • Management
 • Managementulproceselor de afaceri
 • Managementulresurselorumane
 • Marketing
 • Comunicaremanageriala

Cursuri

 • Management
 • Sisteme de comunicare
 • Marketing
 • Cercetari de marketing

Activitati de cercetare

 • Practică mai bunăpentruviitorimanageri – manageri mai bunipentruviitor!”, POSDRU/109/2.1/G/81521
 • „Practicanţii de azi, profesioniştii de mâine ai televiziunilor”, POSDRU/90/2.1/S/62591
 • "De la teorie la practicaprinintreprindereasimulata", POSDRU/90/2.1/S/58123
 • "Centre start-up pentrutineri - start up for young people - START YOU", POSDRU/90/2.1/S/61193
 • "BIN – NET – Business Informatics Network in Common Europe", ERASMUS – 2854-IC-1-2003-1-AT-ERASMUS-PROGUC-1, (cooperare cu Universităţile Viena – Austria, Dublin-Irlanda, Praga-Cehia, Setubal-Portugalia etc.), 2003-2006.

"Sistem informatizat de învăţământ la distanţă destinat managementului mediului", Contract nr. 152/29.09.2004, Program naţional INFOSOC, Bugetul de stat – MECT, 2004-2006.

Lista lucrari

Carti:

 • E. Fleacă, ²Marketing – caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii², Editura PRINTECH, Bucureşti, ISBN 978-606-521-249-7, 2009.
 • E. Fleacă, ²Managementul Resursei Umane – culegere de exerciţii, teste şi aplicaţii², Editura PRINTECH, Bucureşti, ISBN 978-606-521-144-5,  2008.
 • E. Fleacă, A. A.  Purcărea,   "Bazele Managementului – concepte şi principii", Editura BREN, Bucureşti, ISBN 973-648-622-2, 978-973-648-621-0, 2006.

 A. A. Purcărea, C. Niculescu, E. Fleacă, ” Management –elemente aplicative”, Editura NICULESCU,  Bucureşti, ISBN 973-568-922-7, 2004.

rticole publicate:

 • A.A. Purcarea, B. Tiganoaia, O. Negoita, E. Fleaca, „ConnetingHigherEducationtotheWorkforce Market RequirementsBased on the Actual Understanding of the Information SecurityCompetences”,Proceedings of the 6th International Seminar Quality Management in HigherEducation, July 2010, Tulcea, Romania, ConferenceProceedingsvol, 1, ISI Thomson Reuters.
 • A.A. Purcarea, E. Fleaca, D. Dumitriu,  Adrian Moise, O. Negoita, „SurveyRegardingthe Doctoral Studies Based on New European RegulationsandComparationswiththePreviousSystem”,Proceedings of the 6th International Seminar Quality Management in HigherEducation, July 2010, Tulcea, Romania, ConferenceProceedingsvol, 1 , ISI Thomson Reuters.
 • A.A. Purcarea, E. Fleaca, „Connecting Engineering Educationtothe Business CommunityRequirementsbased on the Actual Understandingogthe Managerial Competences”,Proceedings of theBalkanRegionConference on Engineering and Business Education& International Conference on Engineering and Business Education, 15-17 October 2009, Sibiu, Romania, ConferenceProceedingsvol.1, ISI Thomson Reuters.
  •  C. Niculescu, A.A. Purcarea, E. Fleacă, "The Practice of Exercising Influence in the Sphere of Interpersonal Communication", UniverityPolitehnica of Bucharest, Scientific Bulletin, series D: Mechanical Engineering, EdituraPolitehnica Press, vol. 72, Issue 1,  2010, indexataînbazele de date internaţionale  (BDI).
  • E. Fleacă, ²The Importance of Organizational Influences in The Project Managers Performance², The International Conference on Business Excellence, ICBE 2008, Academy of Economic Studies Bucharest &Transilvania University, Special Issue of Review of Management and Economical Engineering, vol. 7, No. 5,  2008,  indexataînbazele de date internaţionale  (BDI).
 •  E. Fleacă, "Toward a better understanding of Romanian managers' practices: a power oriented research", UniverityPolitehnica of Bucharest,  Scientific Bulletin, series D: Mechanical Engineering, EdituraPolitehnica Press, vol. 69 , (No.2 ),   2008,  indexataînbazele de date internaţionale  (BDI).

Etc.

Materiale didactice:suport de curs la disciplinele:

 • Management
 • Marketing
 • Cercetari de marketing
 • Sisteme de comunicare

Managementul Resurselor umane