FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conf. univ.dr.ing. Doina SERBAN

Conf.univ.dr.ing.
E-mail: dcserban@gmail.com
Telefon: -
Birou: sala BN 218
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Doina Corina SERBAN, Dr.ing, Conferentiar universitar in dep. Mg. al UPB si professor asociat al Scolii de Studii Academice Postuniversitare de Management. A absolvit liceul « Aurel Vlaicu » din Bucuresti si a obtinut diploma de inginer al Institutului Politehnic Bucuresti. A urmat o serie de cursuri de pregatire si perfectionare postuniversitara la UPB, Washington State University si alte institutii profesionale a caror membru este : AGIR, SRIMI, CNAV, CSA/ANF.

Domenii de competenta

Management, Marketing, Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Management strategic, Managementul operatiunilor, Managementul proceselor de productie, Gestiune si analiza economico-financiara, Cercetari de marketing, Consultanta pentru initierea si dezvoltarea afacerilor.

Cursuri

Bazele managementului, Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Ingineria resurselor umane, Simularea proceselor de productie, Cercetari de marketing, Managementul dezvoltarii durabile, Promovarea produselor si serviciilor, Micro/Macro économie (français), Marketing and Financial Performance of Business (english)

Activitati de cercetare

Contracte

 • Practica mai buna pentru viitori manageri - manageri mai buni pentru viitor!, Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81521, 2012    
 • Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua - INSEED, Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/57748, 2010-2013
 • Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare. Contract 12-117, BIBLIODAS - Biblioteca deschisa de algoritmi, secvente si strategii de actionare automata a sistemelor de conducere, in situatii de risc si hazard, pentru industriile alimentara si petrochimica 2008-2010
 • PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.301 RAMPA - Program de formare si consultanta pentru dezvoltare rurala, 2007-2009
 • Contract 215 / 2004, Elaborarea software de prelucrare a imaginii pentru echipament de diagnoza neconventionala. RELANSIN, 2004.
 • Contract 2120 / 2004, Sistem de termoviziune pentru rachete antitanc dirijate. RELANSIN, 2004-2006.
 • Contract 1995 / 2004, Unitate mobila de diagnostic computerizat pentru evaluarea traumelor osoase si musculare. RELANSIN, 2004-2006.
 • Contract 6111 / 2000, tema nr. B12. Modelarea neurală a sistemelor de conducere automată a proceselor stochastice. Faza 1 (2000). Modele neurale pentru sisteme statice de conducere extremală. ANSTI, 2000-2002.
 • Contract 1435 / 2001, Sistem optoelectric de detecţie selectivă prin IR. RELANSIN, 2001.
 • Contract 1551 / 2002, Sistem informaţional integrat pentru navigaţie din clasa monitor şi vedetă blindată fluvială. RELANSIN, 2002.
 • Program de instruire şi consultanţă managerială. Vânzări de succes. Beneficiar CABLEVISION OF ROMANIA S.A., Bucureşti, 2001. Nr. Înreg. CVR: 2041/348/9.feb.2001, Nr. Înreg. Inspectoratul Teritorial de Muncă 8310/12.feb.2001.
 • Cursuri de pregătire agenţi de vânzări "Cum să-ţi orientezi vânzările spre excelenţă". Beneficiar SC AccessNET International, Bucureşti, 2001. Nr. Înreg. Inspectoratul Teritorial de Muncă 51 364/03.Decembrie.2001.
 • Consultanţă în domeniul MANAGEMENTUL PROIECTELOR. Beneficiar I.N.C.D. TURBOMOTOARE - COMOTI, Bucureşti 1998. Nr.înreg. COMOTI Bucureşti: 23/04.02.1998, Nr.înreg. DGMPS: 108959/10.02.1998.
 • Program de perfecţionare managerială - Consultanţă şi instruire în domeniul Managementul Proiectelor. Beneficiar I.N.C.D. TURBOMOTOARE - COMOTI, Bucureşti 1997. Nr.înreg. COMOTI Bucureşti: 61/16.06.1997, Nr.îreg. DGMPS: 700580/19.06.97.
 • Contract nr. 5001/1996, tema nr.B38 (3-96-02). Optimizarea conducerii maşinilor electrice reprezentate ca sisteme biliniare. Faza 2. Soluţionarea unei probleme de conducere cu optim energetic. Beneficiar Ministerul Învăţământului, CNSCU, 1996-1997.
 • Program de perfecţionare managerială. Organizat de Centrul pentru Excelenţă în Afaceri şi Washington State University. Beneficiar Şantierul Naval Constanţa, 1996.
 • Contract nr. 502/15.IV.1992. Instalaţie automatizată de ambalat produse granulare sau pulverulente în saci deschişi (Greutate saci 20-50 kg.). Beneficiar M.Î.S. - Dep. Programe şi Finanţarea Cercetării.
 • Contract nr. 9-91-1/1991. Cercetarea abordărilor manageriale privind structurile financiar valutare. Beneficiar M.Î.S. - Dep. Programe şi Finanţarea Cercetării.
 • Contract nr. 21-6-21/1988. Organizarea şi conducerea operativă a producţiei. Beneficiar I.M.A.S. - Bucureşti.
 • Subcontract nr. 14-7 la contractul nr. 21-6-6/1987. Eficienţa economică a utilizării matriţelor din elemente modulare. Beneficiar Catedra T.C.M. din I.P. Bucureşti.
 • Contract nr. 9-14-6/1986. Perfecţionarea structurii organizatorice a I.A.B. pentru asigurarea calităţii producţiei (Product-suport). Beneficiar Întreprinderea de Avioane - Bucureşti.
 • Contract nr. 7-6-2/1986. Optimizarea programării operative a parcului auto şi utilaje. Beneficiar I.U.G.T.C. - Bucureşti.
 • Contract nr. 9-5-1/1985. Conducerea operativă a producţiei. Beneficiar Electromureş, Tg. Mureş.
 • Contract nr. 26-4-6/1984. Studii şi aplicaţii privind organizarea liniei tehnologice de prelucrare a arborilor cotiţi. Beneficiar 23 August - Bucureşti.
 • Contract nr. 9-5-1/1983. Studiu de organizare şi proiectarea tehnologiei de control la laboratoarele de prototip şi execuţie a aparaturii hidrometeorologice şi de control în baraje. Beneficiar C.P.T. - Sibiu.
 • Contract nr. 9-3-6/1983. Elaborarea unei metodologii şi a unui program de calcul pentru determinarea indicatorilor de eficienţă economică. Beneficiar I.C.P.I.T.M.U.A. - Bucureşti.
 • Contract nr. 9-2-2/1982. Optimizarea parametrilor conducerii operative a producţiei.  Beneficiar I.M.E. - Bucureşti.

Contract nr. 9-0-16/1982. Eficienţa economică a fabricaţiei de produse electrorefractare. Beneficiar I.C.P.M.C. - Bucureşti.

Lista lucrari

CARTI:

-          D.C. Şerban, Managementul proiectelor. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2009.

-          D.C. Şerban, Marketing. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2008.

-          D.C. Şerban, Managementul resurselor umane. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2007.

-          D.C. Şerban, Tehnici de vanzare. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2007.

-          G. Stroe, D.C. Şerban, Programe aplicative pentru analiza proceselor economice. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2001.

-          D.C. Şerban, C. Manole – Lucrări practice de management. Editura Printech Bucureşti, 2002.

-          D.C. Şerban ş.a. Management şi marketing. Îndrumar de seminar şi proiect. Editura BIOTERRA, Bucureşti, 2003

-          D. Constantinescu, S. Ionescu, R. Marinescu,D.C. Şerban, L. Sandovici. BAZELE MANAGEMENTULUI. Editura PRINTECH. Bucureşti, 1999.

-          Purcărea, D. Constantinescu, D.C. Şerban, L. Sandovici,F. Dănalache, R. Marinescu. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Editura PRINTECH. Bucureşti, 1999.

-          D.C. Şerban Ľanalyse de la Valeur et ses methodes derivées. Editura PRINTECH. Bucureşti, 1999.

In curs de editare :

-          Marketing and Financial Performance of Business 2013

-          Cercetari de marketing 2013/2014

Articole publicate:

  ü   Doina Corina ŞERBAN, About Conflicts and Tensions in the International Schools, ICMIE, Bucuresti, 2009.

  ü   Doina Corina ŞERBAN, Congestion in processing systems, Buletinul UPB, 2008

  ü   Doina Corina SERBAN, Anca Alexandra PURCAREA, Elena FLEACA L’equilibre dynamique des systemes et le developpement durable, Poitiers, France, 2008.

  ü   Anca Alexandra Purcarea, Doina Corina Serban, Elena Fleaca, Linking academic environment to business community through innovation networks: a study on romanian higher education challenges, Seattle, USA 2008.

  ü   Anca Alexandra Purcarea, Doina Corina Serban, Elena Fleaca, Study on the romanian communication issues with respect to management practices in energy sector, Iasi Romania, 2008.

  ü   Doina Corina ŞERBAN, UPB, Anca Alexandra PURCĂREA, UPB, Marie Jeanne WAILLY, Marc RICHEVAUX, Les effets socioculturels de la formation professionnelle des diplomes roumains a la base de l’experience française, UNISO 2007, Versailles, Franta.

  ü   Richevaux M. si Serban D.C., New Technologies of Information and Communication in Employees Private Life and Their Implicit Penal Responsibility, Management in the Knowledge Society, Ed. Niculescu, 2007

  ü   Doina Corina SERBAN, Marc RICHEVAUX, Innovation and the evolution of enterprises’ structures, Management in the Knowledge Society, Ed. Niculescu, 2007.

  ü   Doina Corina SERBAN, Mihaela Dumitrescu, Credit et risques de credit, Anale Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2006.

  ü   V. Garban, S. Serban, D.C. Serban, Descrierea proceselor cu parametri distribuiti prin sisteme finit dimensionale, A XIX-a Sesiune  de comunicari stiintifice cu participare internationala NAV-MAR-EDU 2005, Constanta 02-04 iunie 2005, pag. 165-172, ISBN 973-8303-54-0.

  ü   S. Serban, D.C. Serban, V. Garban, O procedura de conducere a sistemelor cu parametri distribuiti prin finitizare discreta, A XIX-a Sesiune  de comunicari stiintifice cu participare internationala NAV-MAR-EDU 2005, Constanta 02-04 iunie 2005, pag. 381-388 ISBN 973-8303-54-0

  ü   Doina Corina SERBAN, Marc RICHEVAUX, Management des entreprises et politiques sociales dans l’Europe élargie après les votes relatifs à la ratification de la Constitution européenne, Sesiunea jubiliară la aniversarea a 15 ani de la întemeierea Universităţii «Titu Maiorescu» Bucureşti. Noiembrie 2005

  ü   Marc RICHEVAUX, Doina Corina SERBAN, Entreprise Management and Social Politics in Unified Europe after the European Constitution Ratification Vote, The Second International Conference of Management and Industrial Engineering / SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT Ed. Niculescu, ISBN 973-748-022-8, pag. 319-326, 2005.

  ü   Doina Corina SERBAN, Theoretical Methods of Project Risk Management, The Second International Conference of Management and Industrial Engineering/SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT Ed. Niculescu, ISBN 973-748-022-8, pag. 48-51, 2005

  ü   Doina Corina SERBAN, Communiquer en situation de crise, Conferinta Internationala Universitatea “Dunarea de jos” Galati, 2005

  ü   Doina Corina SERBAN, Marc RICHEVAUX, Management des entreprises et politiques sociales dans l’Europe élargie après les votes relatifs à la ratification de la Constitution européenne, Sesiunea jubiliară la aniversarea a 15 ani de la întemeierea Universităţii «Titu Maiorescu» Bucureşti. Noiembrie 2005

  ü   D.C. Şerban, F. Dănălache. Contribution to the Business Strategy’s Theory. Alternative Economic Strategies, Editura ERA, pag. 331-341, 2004.

  ü   F. Dănălache, D.C. Şerban. Benchmarking - a Tool for Productivity and Quality Increasing (Practice Guide), Alternative Economic Strategies, Editura ERA, pag. 397-408, 2004.

  ü   D.C. Şerban, F. Dănălache. Les tendances de développement des modèles du risque de crédit, Le management de la transition, vol.I, Editura Economică, pag. 443-449, 2004.

  ü   F. Dănălache, D.C. Şerban. Survey on how romanian copes with EU demands for organisational management reform, Le management de la transition, vol.I, Editura Economică, pag. 192-198, 2004.

  ü   D.C. Şerban, C. Niculescu. About Efficiency of Bid Management Process. Managementul în secolul 21, Editura Niculescu, pag. 291-294, 2003.

  ü   C. Niculescu, D.C. Şerban. Leader şi/sau manager. Managementul în secolul 21, Editura Niculescu, pag. 141-144, 2003.

  ü   D.C. Şerban, S. Şerban. Optimisation of a peculiar class of biliniar sistems.  Revista ATM nr.1, aprilie 2002, pag. 97-102.

  ü   D.C. Şerban, Scheduling Techniques in Industry (Tehnici de ordonanţare în industrie). Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională "Economia românească: prezent şi perspective". Suceava, 26-27 octombrie 2001, Secţiunea: Management şi marketing, pag. 545-550.

  ü   D.C. Şerban, About is the Business Ethics (Aspecte ale eticii în mediul de afaceri). Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională "Economia românească: prezent şi perspective". Suceava, 26-27 octombrie 2001, Secţiunea: Management şi marketing, pag. 551-556.

  ü   D.C. Şerban, Scheduling Systems. A XXIX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională "Tehnologii moderne în secolul XXI". Bucureşti, 15-16 noiembrie 2001, lucrare înregistrată pe CD-ul conferinţei, Secţiunea19: Management şi economie, pag. 277-280.

 

Materiale didactice:

-          D.C. Şerban - coordonator, suport de curs -  Managementul proiectelor. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2000.

-          D.C. Şerban, G.Stroe. Gestiune financiară şi elmente de analiză economică. Îndrumar de laborator.Ediţia II. Editura PRINTECH Bucureşti, 2000.

-          D.C. Şerban, Vânzări de succes - concepte şi tehnici moderne. Ghidul participantului. Editura PRINTECH Bucureşti, 2001.

-          D.C. Şerban, Cum să-ţi orientezi vânzările spre excelenţă. Ghid de instruire. Editura PRINTECH Bucureşti, 2001.

-          D.C. Şerban, Managementul proiectelor. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2001.

-          G. Stroe, D.C. Şerban, Programe aplicative pentru analiza proceselor economice. Editura PRINTECH. Bucureşti, 2001.

-          D.C. Şerban, C. Manole – Lucrări practice de management. Editura Printech Bucureşti, 2002.

-          D.C. Şerban ş.a. Management şi marketing. Îndrumar de seminar şi proiect. Editura BIOTERRA, Bucureşti, 2003

-          D.C. Şerban. Suport de curs în format electronic pentru disciplinele Bazele managementului şi Managementul proiectelor, Plan intern U.P.B. Facultatea Automatica şi calculatoare, www.mluc.gotdns/management.ro., octombrie 2003, http://cs.pub.ro/~management/newman, oct.2004.

D.C. Şerban. Suporturi de seminar, exemple şi anexe pentru disciplinele Bazele managementului şi Managementul proiectelor, format electronic, Plan intern U.P.B. Facultatea Automatica şi calculatoare, www.mluc.gotdns/management.ro, oct 2003, http://cs.pub.ro/~management/newman, oct.2004.