FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sl.dr.ing. Dan DUMITRIU

Sl.dr.ing.
E-mail: dumitriud@gmail.com
Telefon: -
Birou: sala BN 214

 

 

 

 

Biografie

Domenii de competenta

Management, Marketing, Antreprenoriat, Simulări software, Comerț electronic, Web design

Cursuri

Management, Marketing, Marketing Industrial, Marketing aplicatînInginerieElectrică, Marketing Strategic, Marketing Industrial, ModelareasiSimulareaAfacerilor, Comert Electronic

Activitati de cercetare

Proiect POSDRU/90/2.1/S/62591 „Practicanţii de azi, profesioniştii de mâineaiteleviziunilor”

Proiect POSDRU ID 81521 „Practicamaibunăpentruviitorimanageri - managerimaibunipentruviitor”

Lista lucrari