FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Conf.univ.dr.ing. Cristina SIMION

Conf.univ.
E-mail: petronela.simion@upb.ro
Telefon: 012 4029 528
Birou: sala BN 213
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

Experiență profesională:

Activitate didactică, de cercetare și publicistică din anul 2002. Consultant/expert în proiecte PHARE, POSDRU, RELANSIN, CNCSIS, LEONARDO DA VINCI.

Participare la conferințe naționale/ internaționale și publicarea unui număr de aproximativ 30 de lucrări.

Membru fondator – Asociația pentru Transfer de Cunoștințe din România (ATCR).

Educație și formare:

Diplomă de doctor din anul 2012;  Expert în domeniul calificărilor și asigurarea calității în învățământul superior - Versailles – Université Saint – Quentin - en – Yvelines, Franţa, din anul 2007; Diplomă de Studii Academice Postuniversitare – Specializarea Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din anul 2005; Cursuri de transfer de tehnologie (2002-2004) atestate de Consiliul Britanic; Diplomă de inginer diplomat din anul 2002.

Domenii de competenta

Marketing, Management, Comunicare, Antreprenoriat și managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Managementul riscului și vulnerabilităților infrastructurilor critice nucleare, Politici și strategii de afaceri

Cursuri

Marketing, Management 

Activitati de cercetare

POSDRU/90/2.1/S/58123, „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată”, Expert termen lung. (2011-2013)

POSDRU/190/2.1./G/81521,“ Practica mai buna pentru viitori manageri-manageri mai buni pentru viitor! ”, Expert termen scurt. (2012-2013)

PN II / Parteneriate / Cercetări privind determinarea unui model de creştere a avantajului competitiv prin utilizarea responsabilităţii sociale a companiei  în condiţiile proceselor de integrare europeană şi globalizare/ UPB/ 32.750/ nr. contract DM590702. (2007-2008)

Program PHARE 2005 – Măsuri Active pentru ocupare : “ Reducerea dezechilibrului dintre cererea  şi oferta de forţă de muncă din regiunea nord-est a ţării“. (2007-2008)

CEEX 219/2006: Armonizarea calificărilor cu oferta de pregătire a resurselor umane din România în contextul spaţiului european al învăţământului superior pentru asigurarea euro-carierelor profesionale. (2006-2008)

Lista lucrari

Carti:

Cezar Scarlat,  Cristina Petronela Simion, Irinel Ţone, Bogdan Brustureanu – “EDUCAT - Dezvoltarea spiritului şi educaţiei antreprenoriale în universitate”, Editura Printech, Bucureşti, 2005. ISBN 973-718-173-5, Nr. Pag. 122.

Articole publicate:

 

Popescu, C.A, Simion, C.P. (2012) “A Metod for Defining Critical Infrastructures”. Energy-The International Journal, Editura Elsevier, vol.42, pp. 32-34, Impact factor 3,565, Revistă ISI, ISSN: 0360-5442.

Simion, C.P.,Popescu, C.A. (2011)Considerations Regarding Risk Management of Nuclear Power Plant as a Critical Infrastructure”. UPB Scientific Bulletin, Series D, Vol. 73, lss.1, ISSN 1454-2358, pp. 255-263.

Simion, C.P., Popescu, C.A. (2011) „Critical infrastructures towards more reliability. A proposed approach strategy”. Proceedings of the 7th International Conference on Management of Technological Changes, September, Alexandroupolis, Greece, (ISI), ISBN: 978-960-99486 -1-6, pp. 741-744.

Bucovețchi, O.M.C., Simion, C.P., Popescu, C.A. (2011) „Probabilistic Safety Analysis (PSA) in safety management of critical infrastructures”. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, volume XX (X), lss.1, ISSN 1583 - 0691, pp. 5.22-5.25. CNCSIS „Clasa B+”.

Simion, C.P., Gheorghe, A., Popescu, C.A., Scarlat, C., Alexe, C.M. (2010) „Defining nuclear power plants as critical infrastructures”. The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty, Vol. 2, pp. 59-61, Copernicus Journals Master List. (BDI), România, ISSN 1843-6188.

Dragomir, R., Bucoveţchi, O.M.C., Simion, C.P. (2010) „Modern critical infrastructures management concept: business continuity vs. social responsibility”. RMEE (Review of Management and Economic Engineering) first Management Conference: Twenty Years After - How Management Theory Works, Septembrie 2010, Cluj-Napoca, pag.390-396, (ISI), ISBN 978-973- 7695-99-4.

Bucovețchi, O.M.C., Simion, C.P., Dragomir, R., Manolache, C. (2010) „Considerations regarding the companies obligations towards the directive 2008/114/CE concerning critical infrastructures”. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, volume IX (XIX), ISSN 1583 - 0691, pp. 4.11-4.14. CNCSIS „Clasa B+”.

Dragomir, R., Bucovețchi, O.M.C., Simion, C.P. (2010) „A normative model of emergency response in case of emergency situations”. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, volume IX (XIX), ISSN 1583 - 0691, pp. 4.100- 4.105. CNCSIS „Clasa B+”.

Scarlat, C., Simion, C.P., Alexe, C.G. (2009) "Entrepreneurship in Romania - An overview". Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, Management of Technological Changes, Vol.1, Pag. 413, September 3rd-5th, 2009, Alexandroupolis, Greece, (ISI), ISBN 978-960-89832-7-4.

Alexe, C.M., Alexe, C.G., Simion, C.P. (2009) " Service Quality in The Low-Cost Airlines". Balkan Region Conference on Engineering and Business Education & International Conference on Engineering and Business Education, Vol.II, pag. 434, 15-17 October, 2009, Sibiu, Romania, (ISI), ISBN 978-973-739-848-2, ISSN 1843-6730.

Simion, C.P. (2008) “ The opening of the electric power market in Romania”. UPB Scientific Bulletin, Seria D, Vol.70, Nr.1, 2008, Pag. 155-165, ISSN 1454 – 2358.

Materiale didactice:

Cursuri, Studii de caz