FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Personal academic
Sl.dr.ing. Cristian POPESCU

Sef Lucrari
E-mail: cristian.popescu@upb.ro
Telefon: 021 4029532
Birou: sala BN 201
CV: Download

 

 

 

 

Biografie

De 30 de ani în învățământ, absolvent al UPB, doctor în știința și ingineria materialelor, deține o diplomă de MBA acordată de Washington State University, Consultant de Afaceri Master (MBC) acreditat Washington State Small Buciness Development Center. A deținut diverse poziții manageriale în companii private (Director financiar Departamentul Energetic S.C. Sangold Distribuție S.A., Consilier Dierecţia Strategie şi Relaţii Interinstituţionale Camera de Comerţ şi Industrie a României) și de stat (Consilier ministru şi Director Departamentul de Analize, Sinteze, Politici şi Strategii din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Inginer Șef tură Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște).

Domenii de competenta

Management strategic și Marketing

Cursuri

Management strategic

Managementul marketingului

Activitati de cercetare

  • Expert economist în Proiectul de Asistenta Tehnica Dezvoltarea de Scheme pentru Programul Operational Regional,RO 2002/000-586.05.01.04.02.02, beneficiar Ministerul Integrării Europene, autor al Studiului de cercetare asupra Structurilor de Sprijinire a Afacerilor
  • Profesor instructor modul Marketingul afacerii, proiect Rural Antreprenor www.ruralantreprenor.ro – finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN „Investeşte în oameni !”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, nr. de contract: POSDRU/85/5.2/S/59596
  • Profesor instructor modul Management de Proiect, proiect Rural Manager

www.ruralmanager.ro – finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN „Investeşte în oameni !”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, nr. de contract: POSDRU/13/5.2/S/8

Contract UPB-CNAS, NLD/5246/19.0702011, Raport de cercetare Analiza sistemelor informatice în sănătate din Europa şi alte ţări ale lumii. Rentabilitatea şi factorul timp al acestor sisteme”

Lista lucrari

Carti:

Managementul IMM-urilor, Ed. PRINTECH 2007, ISBN 978-973-718-840-3, 141 pg.

Marketingul micilor afaceri – Note de curs, Ed. PRINTECH 2007, ISBN 978-973-718-877-9, 40 pg.

Management Internaţional – Notiţe de curs, Ed. PRINTECH 2008, ISBN 978-973-718-972-1, 69 pg.

Articole publicate:

A Method For Defining Critical Infrastructures”, Energy, Elsevier, 2011, DOI information: 10.1016/j.energy.2011.09.025, Impact factor 3,565.

Planul strategic pentru micile întreprinderi”, Revista Management Industrial, anul 2, nr.3-4, Bucureşti, pp. 13-19, 1994.

Considerations regarding SME`s access to finance”, Scientific Bulletin, Series D, Vol. 70, Nr.1, 2008, pp. 97-106.

Materiale didactice:

Aplicaţii în managementul producţiei”, Ed. PRINTECH, Bucureşti, 2004, ISBN – 973-652-939-8, 109 pg.