Master


REZULTATE Admisi si inmatriculati - studii de MASTER - DOWNLOAD AICI.


ANUNT IMPORTANT - REZULTATE SI INMATRICULARE AICI


ANUNT IMPORTANT - Programarea sustinerii interviului pentru candidati AICI

ANUNT IMPORTANT pentru candidatii la programul de studii MDE AICI

Ce programe de studii de MASTER va ofera FAIMA?

Descrierea programelor de master oferite de FAIMA aici

In continuare sunt descrise programele de master gestionate de fiecare departament.

Programe de master Departamentul Management:
 1. Management of the Digital Enterprise - MDE (in engleza). Alte detalii aici
 2. Calitatea produselor si serviciilor industriale
 3. Ingineria resurselor umane in organizatiile industriale
 4. Antreprenoriat, managementul si ingineria afacerii
 5. Managementul organizatiilor educationale

Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.316.96.44 / 021.402.93.36


Programe de master Departamentul Economie:
 1. Politici economice europene
Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.402.92.68
Secretar studii de master: ing. Constanta Prodan
E-mail: prodanconstanta@yahoo.com


Programe de master Departamentul Inginerie Ecomonica:
 1. Marketing industrial
 2. Inginerie economica in activitati industriale
Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.402.91.06 sau 021.402.38.18 sau 021.402.38.11
Secretar studii de master: Jurist Lavinia Modoran
E-mail: lavymodoran@gmail.com

Fiecare program de master consta in: prelegeri, studii de caz, aplicatii, proiecte si in prezentari ale rezultatelor cercetarilor individuale, urmate de dezbateri. Durata fiecarui program este de 2 ani. Programul de master se finalizeaza printr-o lucrare de disertatie.

Continutul dosarului de inscriere:

 1. Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii)
 2. Doua fotografii recente (color, format 3x4cm)

 3. Diploma de bacalaureat, in original

 4. Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia, in original

 5. Foaie matricola/suplimentul la diploma in original

 6. Certificat de nastere - copie legalizata

 7. Certificat de casatorie - copie legalizata (daca este cazul)

 8. Adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza

 9. Chitanta privind plata taxei de inscriere

 10. Copie Carte de Identitate

Mai multe detalii: http://www.upb.ro/admitere-master.html