FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Master


Admitere Master 2017
Înscrirea se face în intervalul 28 august-13 septembrie 2017, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc in intervalul 14-15 septembrie 2017. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 18.09.2017 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB. Conţinutul dosarului de înscriere:
Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
Două fotografii, realizate recent (color, format 3x4cm)
Diploma de bacalaureat, în original
Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
Certificat de naştere - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
Chitanţa privind plata taxei de înscriere
Copie Carte de Identitate

Ce programe de studii de MASTER va ofera FAIMA?

Descrierea programelor de master oferite de FAIMA aici

In continuare sunt descrise programele de master gestionate de fiecare departament.

Programe de master Departamentul Antreprenoriat si Management:
 1. Management of the Digital Enterprises - MDE (in engleza). Alte detalii aici
 2. Calitatea produselor si serviciilor industriale
 3. Ingineria resurselor umane in organizatiile industriale
 4. Antreprenoriat, managementul si ingineria afacerilor
 5. Managementul organizatiilor educationale

Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.316.96.44 / 021.402.93.36


Programe de master Departamentul Economie:
 1. Politici economice europene
Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.402.92.68
Secretar studii de master: ing. Constanta Prodan
E-mail: prodanconstanta@yahoo.com


Programe de master Departamentul Inginerie Ecomonica:
 1. Marketing industrial
 2. Inginerie economica in activitati industriale
Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.402.91.06 sau 021.402.38.18 sau 021.402.38.11
Secretar studii de master: Jurist Lavinia Modoran
E-mail: lavymodoran@gmail.com

Fiecare program de master consta in: prelegeri, studii de caz, aplicatii, proiecte si in prezentari ale rezultatelor cercetarilor individuale, urmate de dezbateri. Durata fiecarui program este de 2 ani. Programul de master se finalizeaza printr-o lucrare de disertatie.

Continutul dosarului de inscriere:

 1. Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii)
 2. Doua fotografii recente (color, format 3x4cm)

 3. Diploma de bacalaureat, in original

 4. Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia, in original

 5. Foaie matricola/suplimentul la diploma in original

 6. Certificat de nastere - copie (originalul nu ramane la dosar, se inapoiaza imediat posesorului)

 7. Certificat de casatorie - copie legalizata (daca este cazul)

 8. Adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza

 9. Chitanta privind plata taxei de inscriere

 10. Copie Carte de Identitate

Mai multe detalii: http://www.upb.ro/admitere-master.html