FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Colectiv

Cadrele didactice din departament - profesori, conferenţiari, şefi de lucrări şi asistenţi îşi desfăşoară activitatea asigurând pregătirea managerială a studenţilor de la FAIMA si alte facultăţi din U.P.B.

Majoritatea membrilor departamentului au beneficiat de stagii de pregatire, au efectuat vizite de documentare sau au urmat cursuri postuniversitare în domeniul managementului, marketingului, ingineriei afacerii la universităţi de renume din Europa şi America de Nord.

Colectivul de cadre didactice al departamentului:

Prof. univ. Gheorghe MILITARU
gheorghe. militaru@upb.ro
Prof.dr.ing. Anca Alexandra Purcarea
Prof.dr.ing. Cristian Niculescu
-
Prof. dr. ing. Sorin IONESCU
sc.ionescu@gmail.com
Prof. univ. Florin DANALACHE
florin.danalache@gmail.com
Prof.dr.ing.ec Cezar Scarlat
-
Conf. univ. Doina SERBAN
dcserban@gmail.com
Conferentiar universitar Elena FLEACA
elena.fleaca@upb.ro
Conf.dr. Dana Deselnicu
-
Sef Lucrari Cristian POPESCU
cristian.popescu@upb.ro
Sef Lucrari Dan DUMITRIU
dumitriud@gmail.com
Şl.dr.ing. Bogdan ȚIGĂNOAIA
bogdantiganoaia@yahoo.com
Sef Lucrari Cristina SIMION
petronela.simion@upb.ro
Sef Lucrari Alexe Cătălin George
cataalexe@yahoo.com
Sef Lucrari Alexe Cătălina Monica
catalinaalexe@yahoo.com
Sef lucrari Petruta MIHAI
mihaipetruta@yahoo.com
Sl. univ. dr. ing. ec. Paula Voicu
paulavoicu85@yahoo.com
Sl.dr.ing Bogdan FLEACA
bogdan.fleaca@upb.ro
Sl. dr.ing. Georgiana Moiceanu
-
Sl. dr. ing. Olivia Negoita
-
Sl.drd.ing. Iuliana Grecu
-
Sl.dr.ing. Claudiu Purdescu
-
As.drd.ing. Mihai Corocaescu
-
As. drd.ing. Ioanid Alexandra
-
Sl. dr.ing. Andrei Niculescu
-
As. drd.ing. Mirona Popescu
-
As. drd.ing. Andreea Barbu
-
O contribuţie remarcabilă la dezvoltarea învăţămantului de management în Politehnică au adus-o cei care, de-a lungul timpului s-au aflat la conducerea acestui departament:

1948 - 1963 - prof. ing. Constantin Atanasiu
1963 - 1971 - prof. dr. ing. Ioan Stancescu
1971 - 1974 - prof. dr. ing. Stefan Barlea
1974 - 1985 - prof. dr. ing. Tudor Homos
1985 - 1990 - prof. dr. ing. Natalia Stoica
1990 - 2000 - prof. dr. ing. Dan Ardelea
2000 - 2013 - prof. dr. ing. Anca Alexandra Purcarea.
in prezent - Prof. dr. ing. Gheorghe Militaru