FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Colectiv

Cadrele didactice din departament - profesori, conferenţiari, şefi de lucrări şi asistenţi îşi desfăşoară activitatea asigurând pregătirea managerială a studenţilor de la FAIMA si alte facultăţi din U.P.B.

Majoritatea membrilor departamentului au beneficiat de stagii de pregatire, au efectuat vizite de documentare sau au urmat cursuri postuniversitare în domeniul managementului, marketingului, ingineriei afacerii la universităţi de renume din Europa şi America de Nord.

Colectivul de cadre didactice al departamentului:

Prof. univ. Gheorghe MILITARU
gheorghe. militaru@upb.ro
Prof. dr. ing. Sorin IONESCU
sc.ionescu@gmail.com
Prof. univ. Florin DANALACHE
florin.danalache@gmail.com
Conf. univ. Doina SERBAN
dcserban@gmail.com
Sef Lucrari Cristian POPESCU
cristian.popescu@upb.ro
Conferentiar universitar Elena FLEACA
elena.fleaca@upb.ro
Sef Lucrari Alexe Cătălin George
cataalexe@yahoo.com
Sef Lucrari Alexe Cătălina Monica
catalinaalexe@yahoo.com
Sef Lucrari Dan DUMITRIU
dumitriud@gmail.com
Sef Lucrari Cristina SIMION
petronela.simion@upb.ro
Sef lucrari Petruta MIHAI
mihaipetruta@yahoo.com
Sl. univ. dr. ing. ec. Paula Voicu
paulavoicu85@yahoo.com
Sl.dr.ing Bogdan FLEACA
bogdan.fleaca@upb.ro
Prof.dr.ing. Anca Alexandra Purcarea
Prof.dr.ing. Cristian Niculescu
-
Prof.dr.ing.ec Cezar Scarlat
-
As. drd.ing. Andreea Dumitrescu
-
Sl. dr. ing. Olivia Negoita
-
Conf.dr. Dana Deselnicu
-
Sl.drd.ing. Iuliana Grecu
-
Sl.dr.ing. Bogdan Tiganoaia
-
Sl.dr.ing. Claudiu Purdescu
-
As.drd.ing. Mihai Corocaescu
-
As. drd.ing. Alexandra Ioanid
-
As. dr.ing. Andrei Niculescu
-
O contribuţie remarcabilă la dezvoltarea învăţămantului de management în Politehnică au adus-o cei care, de-a lungul timpului s-au aflat la conducerea acestui departament:

1948 - 1963 - prof. ing. Constantin Atanasiu
1963 - 1971 - prof. dr. ing. Ioan Stancescu
1971 - 1974 - prof. dr. ing. Stefan Barlea
1974 - 1985 - prof. dr. ing. Tudor Homos
1985 - 1990 - prof. dr. ing. Natalia Stoica
1990 - 2000 - prof. dr. ing. Dan Ardelea
2000 - 2013 - prof. dr. ing. Anca Alexandra Purcarea.
in prezent - Conf. dr. ing. Gheorghe Militaru