FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
ERASMUS

Bine ați venit la pagina Mobilităților ERASMUS!

Informatiile despre programul Erasmus+ se pot obtine de pe pagina web:
https://upb.ro/erasmus/studenti/

Informatiile privind universitatile partenere le puteti gasi pe pagina web, alegând din subsolul fisierului rubrica FAIMA.
https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Lista universitati partenere
Studentii care doresc obtinerea unei mobilitati ERASMUS+ de plasament pentru lunile de vara, pot cauta locuri de practica în afara tarii de pe pagina web:
http://www.espauk.com

La concursul ERASMUS+ se pot înscrie si candidatii pentru Programul EPS (European Project Semester). Detaliile specifice UPB legate de acest program le puteti gasi pe pagina web:
http://www.europeanprojectsemester.eu

Selectia candidatilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza rezultatelor activitatii profesional-stiintifice si a interviului de selectie.
Concursul de selectie pentru bursele Erasmus+ se va desfasura Joi 15 octombrie 2020, pe Microsoft Teams, începând cu ora 10:00 (informa?ii în curs de actualizare).

În vederea participarii la concursul de selec?ie studentul va trimite pâna la data de 12 octombrie 2020 (informa?ii în curs de actualizare) la adresa de e-mail indicata în subsolul paginii (1 singur pdf cu toate documentele) Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+, pe a carui coperta sunt înscrise, dupa caz:
• Facultatea de
• Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
• Student (Numele si prenumele)
• Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
• Codul ERASMUS al universita?ii partenere
• Data

Dosarul contine urmatoarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs adresata decanului, în care se men?ioneaza tipul de mobilitate Regulamentului.
• Situatia scolara, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent (cu toate punctele de credit ob?inute), solicitata de la secretariatul faculta?ii (o simpla cerere cu mediile, cu confirmarea faptului ca studentul este integralist, este suficienta); exceptie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinta de doctorand emisa de secretariatul Scolii Doctorale.
• Prezentare a activitatii profesional-stiintifice, respectiv premii, diplome, inovatii sau alte rezultate relevante la manifestari stiintifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, national /international.
• Atestat de cunoastere a unei limbi de comunicare internationala sau a limbii oficiale din tara gazda, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de catre o institutie abilitata. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referin?a pentru Limbi.
• Scrisoare de Motivatie (tehnoredactata în limba engleza, franceza sau germana).
• Curriculum Vitae model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleza, franceza sau germana).
• Copie a Cartii de Identitate.
Pe parcursul studiilor universitare, un student poate beneficia, pentru fiecare dintre ciclurile de studiu, de maximum 12 luni de mobilitate ERASMUS+ de studiu si plasament.

Responsabil ERASMUS pe facultate:
Prof.dr.ing. Daniela MOMETE
Prodecan FAIMA
daniela.momete@upb.ro