FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
ERASMUS

Bine ați venit la pagina Mobilităților ERASMUS!

Concursului de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul universitar 2018-2019 se va desfăşura Miercuri 21 martie 2018, în sala BN 224, începând cu ora 16:00. Studenţii care doresc obţinerea unei mobilităţi ERASMUS+ de plasament pentru lunile de vară, pot căuta locuri de practică în afara ţării de pe pagina web:
http://www.espauk.com

La concursul ERASMUS+ se pot înscrie şi candidaţii pentru Programul EPS (European Project Semester). Detaliile specifice UPB legate de acest program le puteţi găsi pe pagina web:
http://www.europeanprojectsemester.eu

Criteriile de eligibilitate sunt:

1. cunoaşterea limbii engleze sau a ţării gazdă; certificat care sa ateste cunoasterea limbii straine, nivel B2;
2. media generală din anii anteriori > 8.00, cu toate punctele de credit obţinute;
3. student al UPB;
4. studentul nu a mai beneficiat de bursă Erasmus+ în acelaşi ciclu de universitar, respectiv pentru acelaşi tip de grant;

În vederea participării la concursul de selecţie, studenţii vor depune la secretariatul facultatii, până la data de 20.03.2018, un dosar ce cuprinde următoarele documente:

• cerere (adresată decanului) de înscriere la concursul de selecţie, în care se menţionează şi tipul de mobilitate dorit;
• scrisoare de motivaţie;
• Curriculum Vitae;
• copie CI;
• situaţia şcolară a semestrelor anterioare, obţinută de la secretariatul facultăţii (o simplă cerere cu mediile, cu confirmarea faptului că studentul este integralist, este suficientă);
• document care să justifice cunoaşterea unei limbi străine, eliberat de Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrul FILSUPB sau de o altă instituţie abilitată;
• copii ale unor diplome de premii ştiinţifice (dacă există);
• dovada unei activităţi internaţionale (dacă există).

Informaţiile despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web:
http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html
Informaţiile privind universităţile partenere le puteţi găsi pe pagina web, alegând din subsolul fişierului rubrica FAIMA.

http://www.upb.ro/universitati-partenere-llp.html


Responsabil ERASMUS pe facultate:
Sl.dr.ing. Olivia NEGOITA
Prodecan FAIMA
0721.333.353
negoita.olivia@gmail.com