Istoric
Predarea stiintelor economice in cadrul invatamantului superior tehnic romanesc are o veche si bogata traditie, aceasta activitate fiind bogat reprezentata de Catedra de Economie.

Orizontul de timp la care facem referire este de 135 de ani, primele cursuri de cunostinte economice predate inginerilor ca intelectuali cu o bogata formatie de specialisti datand din a doua jumatate a secolului XIX-lea.

Dupa cel de-al doilea razboi mondial, de la inceputul reformei din 1948, prin Decizia Ministerului Invatamantului Public nr. 296253/1 decembrie 1948, incadrul Institutului Politehnic Bucuresti (conform noii denumiri) se stabileste constituirea, pentru partea de cursuri comune, a unei catedre de economie politica, precum si incadrarea acesteia cu doua posturi (vacante) de profesor.

Prin Hotarari succesive ale Consiliului de Ministri (HCM nr. 1802/11 septembrie 1952, HCM nr. 2688/1953 si 2727/1953, precum si in anul scolar 1954-1955), se hotaraste functionarea unei facultati de ingineri economisti cu durata de studii de 5 ani, cu sectiile: electrotehnica, mecanica, chimie industriala, metalurgie (subsectii de siderurgie si metale neferoase), constructii, respectiv Facultatea de inginerie economica (5 ani), cu specializarile:

- organizarea si planificarea industriei energetice si electrotehnice;
- organizarea si planificarea telecomunicatiilor;
- organizarea si planificarea industriei constructiilor de masini;
- organizarea si planificarea industriei chimice;
- organizarea si planificarea industriei metalurgice;

Prin Hotararea Consiliului de Ministri (HCM nr. 778/1962), in cadrul Institutului Politehnic Bucuresti se infiinteaza Facultatea de Mecanica Agricola, avand in componenta sa si Catedra de Economie politica.

Dupa 1990, Catedra de Economie politica din Institutul Politehnic Bucuresti si-a schimbat denumirea in Catedra de Economie, asigurand in prezent, predarea unei game variate de discipline economice la facultatile din componenta Universitatii "Politehnica" din Bucuresti.

Traditia predarii stiintelor economice in Politehnica Bucuresti este construita de reputatii economisti romani precum Mihail Manoilescu care, intre anii 1931-1944 a detinut functia de sef al Catedrei de Economie politica si Rationalizare din Scoala Politehnica Bucuresti.