FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Conducerea
Conducerea facultatii este asigurata de:

Prof.univ.dr.ing. Cristian NICULESCU - DECAN

Conf.dr.ing. Cristina SIMION - PRODECAN
Conf.dr.ing. Olivia NEGOITA - PRODECAN
Conf.dr.ing. Catalin ALEXE - PRODECAN
Lect.univ.dr.ec. Razvan DOBRESCU - PRODECAN

Prof.dr.ing. Cezar SCARLAT - DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE