ADMITERE MASTER 2019

MASTER in limba ENGLEZA

⁜Management of Digital Enterprises (Managementul Intreprinderilor Digitale)
Acest program este realizat împreună cu cadre didactice de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Studenţii vor beneficia de laboratoare şi săli de curs puse la dispoziţie de cele două facultăţi. Programul oferă posibilitatea dobândirii de competenţe digitale şi de afaceri şi creează premisele de a lucra într-un mediu de afaceri internaţional. Mai multe detalii aici

⁜ Business Engineering and Entreprenuership (Antreprenoriat si Ingineria Afacerilor)
Programul oferă o pregătire riguroasă participanţilor în domeniul afacerilor, prin crearea unui mediu de învăţare dinamic ce susţine combinarea cunoaşterii academice cu abilităţile practice în vederea explorării noilor oportunităţi. De asemenea, programul furnizează competenţele şi abilităţile necesare înfiinţării propriei afaceri sau obţinerii unui loc de muncă mai bun, precum şi construirea unei cariere de succes într-un mediu de afaceri internaţional. Mai multe detalii aici

MASTER in limba ROMANA

⁜Antreprenoriat, Managementul si Ingineria Afacerilor
Programul oferă o pregătire solidă în domeniul afacerilor, furnizând competenţele necesare pentru înfiinţarea propriei afaceri sau construirea unei cariere de succes în cadrul firmelor existente. Mai multe detalii aici

⁜Ingineria Resurselor Umane in Organizatii Industriale
Programul oferă o pregătire aprofundată în domeniul activităţilor de producţie şi de servicii. Absolvenţii vor dobândi capabilităţile necesare pentru a gestiona eficient şi eficace transformările de amploare pe care le suportă capitalul uman, în condiţiile afirmării tot mai pregnante a societăţii cunoaşterii şi schimbărilor din domeniul tehnologiilor informatice. Mai multe detalii aici

⁜ Calitatea Produselor si Serviciilor industriale
Programul oferă o pregătire aprofundată în domeniul asigurării calităţii, pregătind specialişti care sunt căutaţi pe piaţa muncii pentru implementarea noilor standarde internaţionale. Mai multe detalii aici

⁜ Markting Industrial
Continuăm pregătirea inginerilor, astfel încât, aceştia, prin aprofundarea elementelor referitoare la inginerie, marketing şi management în activităţile industriale, să dobândească abilităţile necesare integrării facile pe piaţa muncii, în orice tip de activitate economică. Mai multe detalii aici

⁜ Inginerie Economică în Activitati Industriale
Programul oferă un spectru larg de posibilităţi pentru dezvoltarea personală şi angajare în diferite medii de lucru, îmbinând studii de natură juridică, economică şi de inginerie. Mai multe detalii aici

⁜ Politici Economice Europene
Programul oferă posibilitatea aprofundării conceptelor referitoare la Uniunea Europeană, atât din punct de vedere economic, antreprenorial, cât şi politic. Aspectele importante referitoare la piaţa unică şi la politicile de dezvoltare vor contribui la o mai bună înţelegere a organizaţiilor, astfel încât şansele unei cariere profesionale de succes pe plan local, naţional sau european să fie mult mai mari. Mai multe detalii aici

⁜ Managementul Organizatiilor Educationale
Programul are drept scop pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot activa atât în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative. Mai multe detalii aici

DETALII AICI