FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor




Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București




Teza de doctorat:

Teza de doctorat se redactează în limba romană, în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională. Limba de redactare a tezei de doctorat se stabilește la semnarea Contractului de studii doctorale.
Teza de doctorat se redactează fie în format „standard”, fie în format „articol”.
Formatul „standard” al tezei de doctorat cuprinde următoarele capitole principale:



(a) Studiul critic al datelor de literatură;

(b) Contribuții originale;

(c) Concluzii generale;

(d) Bibliografie.
Formatul „articol” cuprinde următoarele capitole principale:

(a) Prezentarea tematicii de doctorat, a metodelor și conceptelor folosite;
(b) Articol/Articolele în extenso publicate ca rezultate științifice ale tezei de doctorat;
(c) Concluzii generale;
(d) Contribuții personale;
(e) Bibliografie.
În cazul acestui format, doctorandul trebuie sa fie prim autor la articolele in extenso incluse in teză.
Studentul-doctorand, în calitate de autor al tezei de doctorat, împreună cu conducătorul de doctorat, răspund de respectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de originalitatea conținutului. Teza de doctorat împreună cu anexele acesteia sunt documente publice şi se redactează şi în format digital.
Exemple de teze de doctorat finalizate se găsesc pe platforma națională, la adresa:
===>Accesati<===
Detalii privind susținerea publică a tezei de doctorat pot fi consultate în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea Politehnica din București
====> Accesați <====