FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD AIMA are două componente obligatorii:


1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPA):

PPA are durata de 3 luni și începe în luna octombrie a primului an de doctorat. Doctoranzii trebuie să promoveze cele 5 examene ale acestui program până la susținerea tezei in fața Comisiei de îndrumare;

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate PPA se desfășoară pe baza unui plan de învățământ individual elaborat de fiecare conducător de doctorat pentru fiecare din doctoranzii săi. Planul de învățământ individual, elaborat de conducătorul de doctorat, prevede următoarele 5 discipline obligatorii ce trebuie promovate de către studentul-doctorand după terminarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate de 3 luni, inițiat în cadrul primului an de doctorat:

• disciplina Metodologia cercetării și autorat ştiinţific (4 ECTS);

• disciplina Etică (6 ECTS);

• disciplina Managementul proiectelor (4 ECTS).

• doua discipline de specialitate (8 ECTS fiecare) stabilite de conducătorul de doctorat pentru studentul-doctorand;

Finalizarea PPA cu rezultatul PROMOVAT asigura obținerea a 30 credite ECTS. Finalizarea ciclului PPA din primul an de studii doctorale fără obținerea rezultatului global PROMOVAT nu împiedică accederea doctorandului în cadrul programului individual de cercetare științifică, acest rezultat global putând fi obținut în anii următori, înainte de susținerea publică a tezei.

2. Programul de cercetare științifică (PCS):

PCS este realizat de doctorand în 5 etape, fiind evaluat prin elaborarea a cinci rapoarte de cercetare prezentate în faţa Comisiei de îndrumare, astfel:

• un raport în decursul anului întâi, la 6 luni după terminarea PPA;

• trei rapoarte prezentate astfel: unul în luna decembrie a anului II de studii doctorale, următorul în luna iunie a anului II de studii doctorale şi ultimul în luna decembrie a anului III de studii doctorale.

• teza de doctorat, propusă spre analiză comisiei de îndrumare, în vederea obținerii acordului pentru susținerea publică (raportul final).

Fiecare raport din PCS este evaluat printr-un calificativ: ”Foarte bine”, ”Bine”, ”Satisfăcător” sau ”Nesatisfăcător”. Pentru fiecare Raport validat, doctorandul acumulează 30 de credite. În cazul respingerii unui raport (care a obținut calificativul ”Nesatisfăcător”), studentul-doctorand îl poate reface şi susține, urmând aceeași procedură, în termen de 30 de zile de la data respingerii. În cazul în care raportul este respins şi a doua oară, doctorandul este propus pentru exmatriculare.

Înainte de susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, PPA trebuie finalizat cu rezultatul global PROMOVAT, iar PCS trebuie să nu includă niciun raport de cercetare apreciat cu calificativul „Nesatisfăcător”.

Programul de pregatire avansata poate fi accesat aici: --> Accesati <--