FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Școala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor s-a înființat în aprilie 2012. Specificul său este strânsa colaborare cu Departamentul Antreprenoriat și Management din FAIMA , conducătorii de doctorat făcând parte într-o majoritate covârșitoare din acest departament, continuând astfel o tradiție veche de decenii.

Misiunea SD AIMA

Școala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor își propune ca misiune crearea unui mediu performant pentru formarea academică la cel mai înalt nivel a studenților – doctoranzi înalt calificați, pentru generarea cunoștințelor și rezultatelor specifice domeniului Inginerie industrială şi promovarea excelenței în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească și internațională, răspunzând astfel necesității de progres a acesteia.

Dezvoltându-se constant și armonios, bucurându-se de un interes crescând din partea mediului economic, comunității de afaceri și de cercetare (în special din partea tinerilor cercetători), Școala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor face parte, în prezent, dintre școlile doctorale de dimensiune medie din Universitatea POLITEHNICA din București, cu 6 conducători de doctorat. Conform Regulamentului privind organizarea școlilor doctorale în Universitatea POLITEHNICA din București, Școala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor este condusă de Directorul Școlii Doctorale și de Consiliul Școlii Doctorale (CSD).

CSD al Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor este condus de către Directorul Școlii Doctorale. Conducerea SD AIMA este integrată strategic în struc¬tu¬¬rile de conducere ale cercetării din Universitatea POLITEHNICA din București și din Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor. Astfel, Directorul Școlii Doctorale face parte din Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitate (conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHINCA din București), precum și din Consiliul Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – FAIMA.

Desfășurarea studiilor doctorale

Studiile doctorale se desfășoară în domeniul fundamental Științe inginerești, în domeniul de doctorat Inginerie industrială – acoperind o varietate de arii de cercetare, cu precădere din domeniul ingineriei afacerilor industriale, dar și din domenii adiacente (ingineria afacerilor – în general, managementul proceselor industriale) și/sau teme interdisciplinare.

Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență (flexibil în funcție de activitatea doctoranzilor), în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Studiile universitare de doctorat finanțate de la bugetul statului sunt gratuite pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care se respectă planul de învățământ și reglementările specifice de parcurgere a procesului de învățământ. În funcție de sursele de finanțare, se pot acorda burse de merit.

Cercetarea doctorală se desfășoară cu supervizarea directă din partea conducătorilor de studii doctorale. Pregătirea studenților-doctoranzi are două componente obligatorii: Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, ce se desfășoară pe baza unui plan de învățământ ce conține cinci discipline și este elaborat cu participarea conducătorului de doctorat, și Programul individual de cercetare științifică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a unei Teze de doctorat. În procesul de pregătire doctorală, alături conducătorii de doctorat, un rol semnificativ îl au și cadrele didactice membre în comisiile de îndrumare.