FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
FINANȚARE DOCTORAT

In cadrul Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (SD AIMA), doctoranzii pot beneficia de finanțare prin:
Burse doctorale finanțate de Ministerul Educației Naționale în cuantum de 1.550 lei pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii I şi II de studii, respectiv de 1.800 lei pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul III de studii (Ordin 3329/2018).
==> Accesati <==
Acordarea burselor se face la admiterea la programul de studii doctorale prin concurs, pe criterii de performanță.
Burse doctorale finanțate prin programele dedicate finanțate prin Fonduri Structurale. Disponibilitatea acestora depinde de existența unor astfel de proiecte în cadrul UPB, gestionate de Direcția Fonduri Europene (https://upb.ro/directia-fonduri-europene/).
Recent, SD AIMA a beneficiat de burse prin proiectele:
POCU MySMIS 124539 - Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (BeAntreprenor!), nr. contract 51680/ 09.07.2019.
POCU MySMIS 123847 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor (ANTREPRENORDOC), nr. contract 36355/ 23.05.2019.
Burse doctorale de mobilitate în străinătate. Acestea finanțează în principal mobilitatea internațională la universități de prestigiu din străinătate. Mai multe informații sunt prezentate la secțiunea Mobilitate internațională ==> Accesati <==.
◈ Finanțarea cercetării doctorale din proiecte de cercetare - dezvoltare naționale și internaționale, cu mediul academic sau industrial, prin participarea în echipa de cercetare a proiectelor. Gestionarea acestora se realizează de către Directorul sau Responsabilul de proiect, precum și de către Conducătorul de doctorat.
Finanțarea participării la manifestări științifice internaționale
Inginer în Europa - UPB: doctoranzii SD AIMA beneficiază de finanțarea participării la conferințe internaționale de prestigiu, cu acoperirea costurilor de participare (taxă de participare, costuri de deplasare), prin proiectul Inginer în Europa. Proiecte derulate recent: Inginer în Europa 2019, 2020 (contracte FSS/ 2019, 457GP/06.08.2020).
MC - UEFISCDI: prin programul Proiecte de mobilitate pentru cercetători - MC, UEFISCDI finanțează publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate ale cercetătorilor români, efectuarea de stagii de pregătire și asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/ arhive/ baze de date internaționale. Pentru mai multe informații, accesati linkul alturat ==> Accesati <==.
Finanțarea publicării de articole științifice
PubArt - UPB: prin programul pentru susținerea publicării articolelor și comunicărilor științifice PubArt, UPB finanțează publicarea articolelor indexate WOS. Mai multe informații pentru accesarea finanțării se pot consulta prin linkul alaturat
==> Accesati <==.
PRECISI - UEFISCDI: prin programul Premierea rezultatelor cercetării (articole) - PRECISI, UEFISCDI premiază financiar articolele publicate în reviste indexate WOS din Q1 și Q2. Mai multe informații se găsesc accesand linkul alaturat
==> Accesati <==.
Sprijin social
UPB și SD AIMA vin în sprijinul studenţilor din medii defavorizate prin acordarea unor ajutoare sociale: gratuitate la cazare pentru copiii proveniţi de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, ajutoare sociale, reduceri la regia de cămin, burse și premii care au în vedere încurajarea excelenței; susţin suplimentar studenţii în programe de mobilitate ale Uniunii Europene, acordă premii şefilor de promoţie, burse studenţilor care desfăşoară activităţi în campusul Regie şi Leu, precum şi alte burse speciale. Mai multe informații se găsesc prin consultarea linkului alaturat ==> Accesati <==.