FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
ETICA :
Principiile de etică profesională și de cercetare sunt obligatorii pentru toți membrii Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (SD AIMA), reglementând respectarea principiilor și a normelor morale.

Principii etice în valorificarea rezultatelor cercetării
ooo Respectarea proprietății intelectuale: respectarea contribuției tuturor autorilor care au contribuit la realizarea unei publicații științifice, de exemplu au adus o contribuție intelectuală semnificativă, au contribuit la revizuirea conținutului etc., prin creditarea acestora ca co-autori.
  Creditarea corectă a surselor: orice informație, studiu, material, idee etc. publicată anterior, care nu aparține persoanei în cauză și este folosită, trebuie să fie realizată obligatoriu cu citarea sursei/surselor:

 • ◈ Toate sursele externe folosite trebuie menționate și citate corespunzător.

 • ◈ Citare directă: textul importat identic (verbatim) din altă sursă este plasat între ghilimele, finalizat cu menționarea sursei de unde provine.

 • ◈ Parafrazare sau rezumat: informațiile din alte surse ce sunt reformulate sau rezumate, ca de exemplu idei, procese, argumente, concluzii, se realizează cu menționarea sursei de unde provin.

 • ◈ Date, rezultate, informații, grafice, tabele: menționarea sursei originale trebuie să se realizeze de fiecare datâ când se face referire, se adaptează, sau se refolosesc informații de acest gen din alte surse.

 • ◈ Autocitarea: refolosirea informațiilor publicate anterior de autor trebuie să se realizeze cu citarea adecvată a sursei respective.

 • ◈ Necreditarea adecvată a surselor folosite nu este acceptată. Aceasta reprezintă creditarea inadecvată sau incorectă a unei surse a unui alt autor, ca de exemplu menționarea ca autori a unor persoane care nu au contribuit la realizarea acelor rezultate intelectuale sau omiterea unor autori care au contribuit la conceperea și crearea unor materiale fără acordul acestora sau împotriva voinței lor.

  Raportarea corectă a informațiilor: rezultatele cercetării se comunică într-un mod corect, în conformitate cu realitatea și precis. Falsificarea și fabricarea conținutului nu sunt acceptate.
 • ◈ Falsificarea conținutului are loc atunci când o persoană sau un colectiv furnizează spre publicare sau distribuire materiale despre al căror conținut știe sau știu în mod explicit că este fals sau neadevărat la momentul publicării.

 • ◈ Falsificarea conținutului reprezintă fabricarea sau folosirea fără relevanță pentru conținutul în cauză a altor materiale ce sunt creația intelectuală a altor persoane.

 • ◈ Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de date manipulate, ajustate sau generate artificial fără a menționa explicit aceste aspecte conducând la falsa reprezentare a rezultatelor.

 • ◈ Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de rezultate manipulate sau sintetizate artificial ca fiind reale, fără a menționa aceste aspecte.

 • ◈ Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de prezentări, descoperiri sau afirmații despre care se știe că sunt false, dar sunt prezentate astfel încât să pară reale.

  Plagiatul nu este acceptat. Se consideră ca fiind plagiat:

 • ◈ Procesul de asimilare sau reprezentare ca fiind personale a rezultatelor intelectuale ale altor persoane, de exemplu materiale scrise sau rezultate creative incluzând materiale publicate sau nepublicate, date, propuneri de cercetare, programe de calculator.

 • ◈ Copierea identică (verbatim) sau aproape identică a materialelor realizate de alte persoane.

 • ◈ Parafrazarea unor porțiuni din materiale ce aparțin altor persoane fără citarea sursei.

 • ◈ o Copierea elementelor din materiale realizate de alte persoane, ca de exemplu copierea ecuațiilor, tabelelor, graficelor, ilustrațiilor, prezentărilor, fotografiilor care nu sunt publice sau nu pot fi folosite liber, fără citarea surselor.

 • ◈ o Copierea identică sau aproape identică a unor materiale sau pasaje din acestea ce aparțin unei alte persoane cu citarea incorectă a sursei.

ooo Autoplagiatul nu este acceptat: replicarea identică (verbatim) sau aproape identică a unei porțiuni semnificative din materialele sau rezultatele personale deja publicate, fără citarea sursei. Autoplagiatul nu se aplică publicării bazate pe materiale deja publicate de autor, dacă se face o referință clară la folosirea acestora în noul material.


Comisii de Etică
Comisia de Etică a UPB la nivelul universității ==> Accesați <==
Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) pentru cultura eticii și integrității (la nivel național) ==> Accesați <==
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) pentru normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare (la nivel național). ==> Accesați <==


Materiale de referință
Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară al Universității Politehnica din București din Carta universității ==> Accesați <==
Ghidul practic de îndrumare asupra Codului de Etică al UPB ==> Accesați <==
Ghidul de Integritate în Cercetarea Științifică realizat de CNECSDTI ==> Accesați <==