FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Componența Consiliului Școlii Doctorale (CSD) AIMA este după cum urmează:

Nr. crt. Conducători de doctorat Poziţia în CSD AIMA
1 Conf. dr. Dana Corina DESELNICU Director
2 Prof. dr. ing. Gheorghe MILITARU Membru
3 Prof. dr. ing. Elena FLEACĂ Membru
4 Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Membru – Personalitate din afara UPB (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați)
5 Drd. Ing. Beatrice Alexandra ALEXANDRESCU Membru, Student - doctorand, anul II