FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Conducătorii de doctorat activează în cadrul SD AIMA în domeniul Inginerie industrială:

Conducător de doctorat Nume Sala Email
Prof. dr. ing. FLEACĂ Elena BN 218 elena.fleaca@upb.ro
Prof. dr. ing. GHEORGHE Adrian - adriangheorghe9145@gmail.ro
Prof. dr. ing. IONESCU Sorin Cristian BN 229 sc.ionescu@gmail.ro
Prof. dr. ing. MILITARU Gheorghe BN 210 gheorghe.militaru@upb.ro
Prof. dr. ing. PURCĂREA Anca Alexandra BN 218 apurcarea@gmail.ro
Prof. dr. ing. ec. SCARLAT Cezar BN 218 cezarscarlat@yahoo.ro


Arii tematice pentru studiile doctorale - Conducători de doctorat SD AIMA:

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Domeniu doctoral

Arii tematice

1

Prof. dr. ing. FLEACĂ Elena

Inginerie industrială

1. Ingineria si managementul calității: aplicarea instrumentelor şi a tehnicilor specifice ingineriei calităţii, precum analiza capabilităţii proceselor, proiectarea experimentelor, Lean Six Sigma, FMEA, controlul statistic al proceselor etc.

2. Ingineria si managementul operaţiunilor: proiectarea şi analiza proceselor de producţie şi a celor de prestare servicii, planificarea operațiunilor, managementul proiectelor, planificarea şi controlul producţiei, management organizaţional etc.

3. Managementul lanţurilor de aprovizionare: managementul furnizorilor, managementul intermediarilor, metode şi tehnici pentru optimizarea operaţiunilor şi a activităţilor logistice etc.

4. Inginerie si management: aplicarea principiilor ingineriei in domeniul afacerilor precum managementul sistemelor organizaționale, management strategic, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, managementul performanţei organizaționale etc.

5. Managementul proceselor de afaceri şi inovarea sistemelor organizaționale: modelarea de arhitecturi de procese organizaționale pentru inovarea modelor de afaceri şi dezvoltarea de sisteme organizatorice sustenabile, modelarea procesului de management, cu aplicabilitate în îmbunătățirea performanței organizațiilor etc.

2.

Prof. dr. ing. GHEORGHE Adrian

Inginerie industrială

1. Infrastructuri critice

2. Ingineria sistemelor

3. Securitate cibernetică

4. Sisteme energetice

5. Blockchain

3.

Prof. dr.ing. IONESCU Sorin Cristian

Inginerie industrială

1. Calitatea produselor

2. Organizarea proceselor de producţie şi servire

3. Strategia organizaţiilor

4.

Prof. dr.ing. MILITARU Gheorghe

Inginerie industrială

1. Antreprenoriat tehnologic

2. Inovare și dezvoltare tehnologică

3. Managementul serviciilor

4. Marketing digital

5. Management

6. Sisteme informaționale pentru afaceri

5.

Prof. dr.ing. PURCĂREA Anca Alexandra

Inginerie industrială

1. Management

2. Marketing

3. Soluții inovative pentru îmbunătățirea proceselor

4. Managementul resurselor umane

6.

Prof. dr. ing. ec. SCARLAT Cezar

Inginerie industrială

1. Antreprenoriat; inițierea şi dezvoltarea afacerilor (inclusiv afaceri mici si mijlocii, afaceri inovative si bazate pe tehnologie, afaceri internaționale)

2. Ingineria şi managementul afacerilor si organizațiilor; structuri si rețele

3. Strategia organizațiilor

4. Ciclul de viață şi maturitatea organizațiilor

5. Managementul proiectelor si managementul proceselor