FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Conducătorii de doctorat activează în cadrul SD AIMA în domeniul Inginerie industrială:

Conducător de doctorat Nume Sala Email
Prof. dr. ing. ec. SCARLAT Cezar BN 218 cezarscarlat@yahoo.ro
Prof. dr. ing. PURCĂREA Anca Alexandra BN 218 apurcarea@gmail.ro
Prof. dr. ing. MILITARU Gheorghe BN 210 gheorghe.militaru@upb.ro
Prof. dr. ing. IONESCU Sorin Cristian BN 229 sc.ionescu@gmail.ro
Prof. dr. ing. GHEORGHE Adrian - adriangheorghe9145@gmail.ro
Prof. dr. ing. FLEACĂ Elena BN 218 elena.fleaca@upb.ro


Arii tematice pentru studiile doctorale - Conducători de doctorat SD AIMA:

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Domeniu doctoral

Arii tematice

1.

Prof. dr. ing. ec. SCARLAT Cezar

Inginerie industrială

1. Antreprenoriat; inițierea şi dezvoltarea afacerilor (inclusiv afaceri mici si mijlocii, afaceri inovative si bazate pe tehnologie, afaceri internaționale)

2. Ingineria şi managementul afacerilor si organizațiilor; structuri si rețele

3. Strategia organizațiilor

4. Ciclul de viață şi maturitatea organizațiilor

5. Managementul proiectelor si managementul proceselor

2.

Prof. dr.ing. PURCĂREA Anca Alexandra

Inginerie industrială

1. Management

2. Marketing

3. Soluții inovative pentru îmbunătățirea proceselor

4. Managementul resurselor umane

3.

Prof. dr.ing. MILITARU Gheorghe

Inginerie industrială

1. Antreprenoriat tehnologic

2. Inovare și dezvoltare tehnologică

3. Managementul serviciilor

4. Marketing digital

5. Management

6. Sisteme informaționale pentru afaceri

4.

Prof. dr.ing. IONESCU Sorin Cristian

Inginerie industrială

1. Calitatea produselor

2. Organizarea proceselor de producţie şi servire

3. Strategia organizaţiilor

5.

Prof. dr. ing. GHEORGHE Adrian

Inginerie industrială

1. Infrastructuri critice

2. Ingineria sistemelor

3. Securitate cibernetică

4. Sisteme energetice

5. Blockchain

6.

Prof. dr. ing. FLEACĂ Elena

Inginerie industrială

1. Ingineria si managementul calității

2. Ingineria si managementul operaţiunilor

3. Managementul lanţurilor de aprovizionare

4. Inginerie si management

5. Managementul proceselor de afaceri şi inovarea sistemelor organizaționale