FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Comisia de Etică din SD AIMA:

Nr. crt. Membri Poziţia în Comisie
1 Prof. Univ. Dr. Ing. Elena FLEACĂ Președinte
2 Prof. Univ. Dr. Ing. Cezar SCARLAT Membru
3 Drd. Ing. Cristina FARKAȘ Student doctorand