FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Comisia de Evaluare și Monitorizare a Calității din SD AIMA:

Nr. crt. Membri Poziţia în Comisie
1 Prof. dr. ing. Gheorghe MILITARU Președinte
2 Prof. Univ. Dr. Ing. Sorin
Cristian IONESCU
Membru
3 Drd. Ing. Andreea BARBU Membru, student - doctorand

Responsabil cu asigurarea calității în SD AIMA:Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe MILITARU