FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT sesiunea 2022

Calendar admitere 2022

4 aprilie – 22 septembrie Înscrierea candidaților Link înscriere online:
Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, septembrie (lunar) ◈ Validarea dosarelor de către Secretariat
Evaluarea dosarelor de către conducătorii de doctorat (Admis/Respins)
Evaluarea dosarelor de către comisie - interviu online comisie: media M2
M2 - media aritmetică a notelor acordate de membrii Comisiei de admitere
Susținerea interviului de admitere va avea loc la finalul fiecărei luni pentru candidații înscriși în luna respectivă.
◈ 26-27 septembrie ◈ Înmatricularea candidaților acceptați care au dosarul complet
◈ 27–28 septembrie ◈ Alocarea burselor MEN în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere (M)
M = (M1 + M2)/2
M1 – media anilor de studii de licență și, respectiv, masterat.
◈ 1 octombrie ◈ Începerea stagiului doctoral
◈ Anuntul complet poate fi descarcat apasand butonul alaturat
◈ Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat 2022-2023 poate fi descarcata apasand butonul alaturat

SD AIMA

Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul (SD AIMA) coordonează programe de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniul de specialitate Inginerie Industrială. Studiile universitare de doctorat au o durată de 3 ani.

Conducătorii de doctorat ai SD AIMA sunt personalități marcante ale comunității academice, cu rezultate deosebite de cercetare validate la nivel internațional.