FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT sesiunea Iulie 2021

Calendar admitere 2021

Sesiunea I (iunie-iulie) Sesiunea II (septembrie)
28 iunie – 7 iulie (până la ora 14:00): înscrierea candidaților 6 – 15 septembrie (până la ora 14:00): înscrierea candidaților
8 iulie, începând cu ora 13.00: concursul de admitere 16 – 17 septembrie: concursul de admitere

SD AIMA

Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul (SD AIMA) coordonează programe de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniul de specialitate Inginerie Industrială. Studiile universitare de doctorat au o durată de 3 ani.

Conducătorii de doctorat ai SD AIMA sunt personalități marcante ale comunității academice, cu rezultate deosebite de cercetare validate la nivel internațional.

Legislație și regulament admitere

SD AIMA organizează ocuparea locurilor disponibile pe bază de concurs conform următoarelor reglementări:

◈ Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD – UPB poate fi consultata prin accesarea urmatorului link: ==> Accesati <==

◈ Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (SD AIMA).

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:

Ministerul Educației - pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale.

UPB- în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă, care este suportată de către doctorand. Cuantumul taxelor poate fi consultat accesand linkul urmator: ==> Accesati <==

Eligibilitate candidați

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat atât absolvenţii cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, fără necesitatea absolvirii unui ciclu de studii aprofundate sau de masterat, cât și absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată, completat cu un program de masterat sau studii aprofundate, conform legislaţiei în vigoare.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de scurtă/lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Admiterea pas cu pas

Pentru concursul de admitere, SD AIMA scoate la concurs un număr de 20 locuri.

◈ Pasul 1: Consiliere

Candidații trebuie să contacteze, cât mai devreme, SD AIMA pentru a putea fi consiliați și îndrumați pentru buna desfășurare a procesului de admitere și identificarea Conducătorului de doctorat pentru coordonarea programului doctoral, în conformitate cu tematicile de cercetare dorite. Accesand linkul urmator, puteti sa va documentati privind conducatorii de doctorat ce activeaza in cadrul SD AIMA: ==> Accesati <==

◈ Pasul 2: Înscrierea la concurs

Vă rugăm să consultați Anunțul pentru concursul de admitere – sesiunea iulie 2021: ==> Accesati <==

◈ Pasul 3: Participarea la interviu

SD AIMA asigură permanent transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor, egalitatea de șanse și nediscriminarea de orice tip. Concursul de admitere constă într-o probă sub formă de interviu, realizat în regim online pe platforma Microsoft Teams, cât și în evaluarea parcursului academic al candidatului.

În cadrul interviului, candidatul va prezenta pe scurt atât parcursul său academic și profesional, rezultatele profesionale și/sau de cercetare cele mai relevante, cât și tematica și preocupările de cercetare ştiinţifică vizate în cadrul tezei de doctorat, cu accent pe contribuțiile și soluțiile noi ce vor fi investigate. Prezentarea este urmată de răspunsuri la întrebările Comisiei de evaluare.

Candidaţii vor fi apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării, cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru tema de cercetare vizată, cât și cu privire la capacitatea de a urma programul doctoral. Criteriile cantitative de evaluare sunt prezentate în Metodologia de admitere, articolul 3.

◈ Pasul 4: Înmatriculare

Rezultatele concursului de admitere sunt validate și afișate pe această pagină.

◈ ◈ Toți candidații declarați admiși se vor înmatricula online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor. Înmatricularea constă în încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a taxei de înmatriculare în valoare de 50 RON. Aceasta se achită online, toate informațiile necesare fiind disponibile în platformă.

◈ ◈ Toți candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2021-2022. Contractul se oficializează prin semnăturile olografe ale Conducătorului de doctorat și Directorului SD AIMA.